Politeknik.org.tr Söyleşisi Yapıldı
Spread the love

“Devrimci bir özne olarak mühendisler” adlı söyleşimiz Ahmet Öncü ile 25 Şubat Perşembe akşamı EMO İstanbul Şube toplantı salonunda yapıldı.


TMMOB tarafından 14-15 Kasım 2009’da düzenlenecek olan Ücretli-İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı’na hazırlık amacıyla başlattığımız düşünsel üretim çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleşen söyleşi zengin tartışmalara sahne oldu.

“Review of Radical Political Economics” dergisi için yazdığı henüz yayınlanmamış bir makalesindeki tartışmaları bizimle paylaşan Ahmet ÖNCÜ; Veblen’in mühendis için çizdiği çerçeveden yararlanarak mühendisin devrimci bir özne olarak nasıl ifade edilebileceğine değindi.

Sermaye İdeolojisini iyi bir şekilde anlatması anlamında “business” kavramına değinen Öncü, mühendisin genel olarak “business” ideolojisi ekseninde çalıştığını yani toplumun bütünsel çıkarları için değil sermaye sahibinin çıkarları-daha fazla kar için çalıştığını belirtti. Öncü, devrimci bir özne olarak mühendisin ise içinde yaşadığı bu gerçekliğe karşı çıkarak, üretim sürecinin genelinin bilgisine de sahip olmanın verdiği avantajla, business ideolojisinin kar elde edilmezse hiçbir şey yapılamaz algısını red eden ve sermayenin karşısına çıkıp sen bizi yönetemezsin diyebilen mühendis olduğunu ifade etti.

Mühendisin heterojen bir kavram olmasından kaynaklı olarak, yani mühendislerin farklı sınıfsal karakterler de gösterdikleri vurgulayan Öncü, devrimci kavramını mühendisler yerine örgütün yani TMMOB’nin kimliği üzerinden tanımlamanın daha doğru olacağını söyledi. Tartışmalarda ise TMMOB’nin özellikle 80 sonrası dönemde günden güne artan biçimde hayatı burjuva-liberal bir algıyla, burjuva ideoljisinin kriterleriyle değerlendirdiği ve bunun devrimci bir özne olma noktasında ciddi bir sorun olduğu vurgulandı.

Devamında yapılan tartışmalarda Kurultay sürecini bu tür tartışmaları zenginleştirmenin aracı olarak değerlendirmek gerekliliği vurgulanırken, bu konuda bir atölye çalışması planlanması önerisine olumlu olarak yaklaşıldı.

Etkinlik renkli ve zengin tartışmalarla saat 21.30’da sona erdi.

 

politeknik.org.tr


Spread the love