Politeknik’in ‘Yeni mezunlar, yeni mezunlarla çalışanlar: Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Çalışma Hayatında Covid-19 Etkisi Araştırması’ sonuçlandı

Politeknik’in ‘Yeni mezunlar, yeni mezunlarla çalışanlar: Mühendis, mimar, şehir plancılarının çalışma hayatında Covid-19 etkisi araştırması’ sonuçları yayımlandı. Sonuçlar mühendislerin, mimarların kötüleşen çalışma koşullarının altında yüksek seviyede gelecek kaygısı taşıdıklarını gösteriyor.

Politeknik’in pandemi döneminin ilerleyen süreçlerinde Covid-19’un çalışma hayatına etkilerini incelemek amacıyla başlattığı ‘Yeni mezunlar, yeni mezunlarla çalışanlar: Mühendis, mimar, şehir plancılarının çalışma hayatında Covid-19 etkisi araştırması’ sonuçlandı.

Araştırma özellikle yeni mezun mühendis, mimar, plancılara odaklı gerçekleştirildi. Araştırmanın analizinde üniversite eğitiminin son seneleri pandemi sürecine denk gelen ve/veya çalışma hayatına pandemi döneminde başlamış yeni mezun katılımcıların deneyimleri değerlendirildi. Kıdemli katılımcılar ise pandemi döneminde işe yeni giren yeni mezun meslektaşlarıyla yaşadıkları deneyimleri araştırma kapsamında paylaştılar.

Sonuçlar hem yeni mezun mühendis, mimarların hem de kıdemlilerin gelecek kaygısını yüksek yaşadığı bir tabloyu açığa çıkardı.

Araştırmanın künyesi

‘Yeni mezunlar, yeni mezunlarla çalışanlar: Mühendis, mimar, şehir plancılarının çalışma hayatında Covid-19 etkisi araştırması’ 2022’nin Ocak-Mart aylarında online anket olarak dolaşıma sokuldu. Araştırmaya beş yüzü aşkın katılım sağlandı. Katılanlardan araştırmayı tamamlayan ve analize uygun bulunan 283 kişi değerlendirmeye alındı. Katılımcıların 98’i yeni mezun. Araştırma analizi yeni mezunlar, kıdemliler ve toplam katılım gruplarında ayrı ayrı ve karşılaştırmalı yapıldı.


Yeni mezunların durumu kötü, kaygıları yüksek

Araştırmanın sonuçlarına göre yeni mezunların %39’u işsiz. Araştırmaya katılanların tamamında ise işsizlik oranı %18.

Araştırma sonuçları yeni mezunlarda işsizlik kadar yakıcı bir diğer sorunun düşük ücretler olduğunu gösterdi. Yeni mezunların %62’si mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücreti olan 6100 TL ve altında maaş alıyor. Yeni mezunların %10’u genel asgari ücretle çalışırken, %4’ü asgari ücretin altında maaşlarla çalışıyor.

Kendine yetemeyen yeni mezunlar aileleriyle yaşıyor, maddi destek alıyor

İşsizlik ve düşük ücretler genç mühendis, mimar, şehir plancılarının ailelerinden bağımsız bir hayat kuramamalarına sebep oluyor. Yeni mezunların %51’i ailelerinden maddi destek alarak yaşıyor. Aileleriyle birlikte yaşayan yeni mezunların oranı ise %62.

Kıdemliler yeni mezunlarla çalışma deneyimi

Araştırmaya katılan deneyimli/kıdemli mühendis, mimar, şehir plancılarının neredeyse yarısı yeni mezun meslektaşlarıyla çalışma fırsatı bulmuş. Pandemi koşullarında işe yeni giren yeni mezunlarla uzaktan çalışan deneyimli mühendis, mimarların %60’ı bu durumun iş yüklerini artırdığını belirtmiş. “İş aktarımı yapmak zor” diyenlerin oranı ise %58. Bu durumun yüz yüze çalışmaktan daha verimli bir ilişki imkanı sunduğunu ifade edenlerin oranıysa %28.

Yeni mezunlar evden çalışma heveslisi değil

Pandeminin ilk döneminde beyaz yakalıların heyecanla karşıladığı evden çalışma, ilerleyen süreçlerde yerini hibrit çalışmaya bırakmıştı. Politeknik’in pandeminin ilk döneminde yaptığı araştırmada evden çalışmayla ilgili çok ayrıntılı analizler bulunuyor. Yeni araştırma çalışma biçimlerinde değişen tercihleri de açığa çıkardı.

Yeni mezunların yalnızca %3’ü evden çalışmak istediğini belirtmiş. Yeni mezunlarda ev dışında; işyerlerinde, ofislerde veya sahalarda çalışma isteği %57.

Araştırmanın sonuçları deneyimli mühendis, mimar, plancıların tercihlerinin de biraz değiştiğini gösteriyor. Deneyimliler/kıdemliler %62 oranında ev dışında çalışmak istediklerini söylemiş.

Gelecek kaygısı yurt dışında yaşam arayışına sürüklüyor

Araştırma analizi farklı kapsam alanlarında yeni mezunlar ile deneyimli mühendis, mimar, plancıların çalışma koşullarını, tercihlerini karşılaştırmalı bir şekilde yapıldı. Gelecek kaygısı hem deneyimlilerde hem de yeni mezunlarda neredeyse aynı oranlarda yaşanan bir başlık.

Yeni mezunların %88’i gelecekle ilgili yüksek oranlarda kaygılı olduklarını belirtirken bu oran deneyimlilerde %85.

Benzer bir başka yakın oran geleceğe yönelik plan yapma zaman aralığında da karşımıza çıkıyor. Araştırmaya katılanların tümünün %62’si 1-3 yıllık gelecek planları yapabildiklerini belirtmiş. Gelecekle ilgili kısa vadeli planlar da geleceksizlik kaygısının bir başka görünümü.

Gelecek kaygısının bir başka sonucu yurt dışında iş arayışı. Yeni mezunların %80’i yurt dışında iş için girişimde bulunduğunu belirtmiş. Bu oran kıdemlilerin de dahil olduğu genel toplamda %64.

Politeknik’in ‘Yeni mezunlar, yeni mezunlarla çalışanlar: Mühendis, mimar, şehir plancılarının çalışma hayatında Covid-19 etkisi araştırması’nın ayrıntılı analizi için lütfen tıklayınız.

politeknik.org.tr