Politeknik Söyleşileri Devam Ediyor

Politeknik söyleşileri, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu ile devam ediyor.

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve güvencesizleştirilen çalışma yaşamında iş güvenliği uzmanlarının konumu üzerine Politeknik, işçi sağlığı ve iş güvenliği konulu söyleşi düzenliyor.

Taşeron çalışma ile artan iş kazaları, son olarak Zonguldak Kozlu’da yaşanan maden kazası ve Tuzla’da tersanelerde yaşanan iş kazaları ile kendini gösterdi. Taşeron çalışmanın iş kazaları üzerindeki etkisinin ve iş güvenliği alanındaki denetimsizliklerin de inceleneceği söyleşi, 30 Ocak 2013 Çarşamba günü 19.30’da Politeknik’te gerçekleştirilecek.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alandaki mücadeleleri konuşacağımız söyleşiye, iş güvenliği uzmanları Serkan Küçük ve Ertuğrul Bilir katılacak.


politeknik.org.tr