Politeknik Genç İstanbul Toplantısı Gerçekleşti

Politeknik Genç toplantısı 7 Nisan Perşembe günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleşti.
 
Toplantıda mühendislik-mimarlık eğitiminin piyasalaştırılıp niteliksizleştirilmesi, yeni mezun mimar- mühendislerin iş yaşamında karşı karşıya kaldığı güvencesizlik ve AKP’nin topluma dayattığı HES’ler, nükleer santrali, kentsel dönüşüm ve 3. köprü gibi projeler karşısında halkın mühendisi-mimarı olmanın önemine değinildidi. Bu üç başlıkta çalışmalarını sürdüren Politeknik’in; bundan 3 yıl önce bir internet sitesi olarak yola çıkan, bugün toplumsal muhalefetle olan birlikteliklerle beraber mücadelenin öznesi olma yolunda ilerlediği dile getirildi.
 
Karadeniz başta olmak bir çok bölgede yapımı söz konusu olan HES projelerinde özellikle o bölgeden mühendislerin çalıştığı ancak bu projelerde çalışmayı reddedip halkın su hakkı mücadelesinde onlarla birlikte direnen mühendislerin de olduğu konuşuldu. Benzer biçimde AKP tarafından gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerine karşı konu hakkında bilimsel bilgiye sahip mimarlık ve şehir planlama öğrencilerinin karşı duruş gösterip projelere çomak sokması gerektiği dile getirildi. Bu anlamda Sarıyer Maden Mahallesi’nde kamusal alanın demokratik yeniden inşası için mühendislik-mimarlık öğrencilerinin yapacağı amfi tiyatro çalışmasının bir örnek olarak iyi bir şekilde tamamlanması ve bu örneklerin arttırılması gerekliliği üzerinde duruldu. 
 
Şirketlerin üniversitelerde düzenlenen kariyer etkinliklerinde ya da bizzat okul yönetimi ile iş birliği içinde çalışmalar gerçekleştirerek geleceğimiz hakkında söz sahibi olma çabalarının ve daha öğrencilik yıllarımızda yaratıcı fikirlerimizi çalmasının örnekleri üzerinde tartışmalar yapıldı. Elektronik ve haberleşme mühendisliği öğrencilerinin düzenlediği “İletişim Günleri” kapsamında Turkcell’in konuk olduğu panelde panelistin baz istasyonlarının zararlarının, güneşte fazla kalınca aldığımız radyasyondan daha zararlı olmadığı iddiasında bulunması ve endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde proje derslerinde yapılan işlerin Vestel, Bosch gibi firmalar ile beraber yürütülmesi ve onlar için tasarımlar yapılması, iç mimarlık bölümlerinde Starbucks gibi firmalar için tasarımlar yapılması ve “en beğenilen” projenin firma tarafından uygulanması en çarpıcı örneklerdi.
 
Politeknik Genç’in üniversitelerde daha aktif hale gelebilmesi için ilerleyen zamanlarda film gösterimleri ve panellerin sıklaşmasına karar verildi. “Mühendislik-Mimarlık Günleri” başlığı ile panel, film gösterimleri ve atölye çalışmaları dizisinin Politeknik Genç olarak üniversitelerde gerçekleştirilebileceği konuşuldu.
 
Toplantının ardından, gönüllü olanlar, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kargın’nın katılımı ile Maden Mahallesi’ne yapılacak olan amfitiyatro için düzenlenen atölye çalışmasına katıldılar.
 
politeknik.org.tr