Politeknik 7. Olağan Genel Kurulu tamamlandı: Mücadelemiz değerli!

Politeknik 7. Olağan Genel Kurulu 19 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Politeknik mücadelesine sahip çıkan üyelerin buluştuğu genel kurulda, pandemiyle derinleşen geçim krizi, büyük yoksullaşma, çalışma yaşamındaki sorunlar, gelecek dönem mücadelesi, mühendislerin, mimarların, plancıların örgütlülüğü ve yakın geçmişte Politeknik’te yaşanan sorunlar konuşuldu.

Politeknik 7. Olağan Genel Kurulu 19 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirildi. Politeknik’in 2 yılda bir düzenlenen ve en geniş karar mekanizması olan genel kuruluna Politeknik’e emek veren, Politeknik’in mücadelesini yaratan, geleceğine sahip çıkan, Politeknik’le dayanışma içinde olan üye ve dostlar katıldı.

“Politeknik’e sahip çıkmak bu birikimi yaratan özgün işleyişe sahip çıkmak anlamına geliyor”

Genel kurul Politeknik YK Başkanı Ersin Kiriş’in açılış konuşmasıyla başladı. Geçtiğimiz 2 yılda pandemi koşullarında çalışma yaşamında, gündelik yaşamda, ülkede yaşananları, Politeknik çalışmalarını ve gelecek dönem mücadelesini değerlendiren Kiriş, bu zor süreçte Politeknik’e sahip çıkma iradesini göstererek genel kurula gelen üyelere teşekkür etti.

Kiriş şu ifadeleri kullandı:

13 yıllık ömrüne türlü deneyimler ve üretimler sığdırdı Politeknik. Politeknik’in kuruluşundan bugüne kendi tartışma, karar alma mekanizmaları var. Her zaman siyaseten fikrini, aklını açıklıkla savunan emekçileri de var oldu. Emektarlarının ortak aklını kendi düzenli karar alma mekanizmasıyla sağlarken çalışma alanında zengin, özgün bir örnek oldu. Bu sayede sahada, ofiste, sokakta mücadele deneyimleri oluşturarak mühendislerin, mimarların, plancıların öz örgütü olabildi. Yaşanabilir bir ülke yaratma mücadelesine sunmak üzere ve kamu yararı, halkın çıkarları için bilgi üreten yüzlerce meslektaşının çabasıyla önemli bir kurum haline geldi. Böylelikle ikinci bir ismi oldu Politeknik’in; halkın mühendisleri, mimarları, plancıları. Tarafı belli olan bu isimle ve eylemleriyle toplumsal muhalafette mütevazı yerini aldı. Sitesinde bir külliyat yarattı. Mühendislerin asgari ücret mücadelesini var etti. Pandemide kurumların kapısını kapattığı bir dönemde sahadan bir gün bile ayrılmadı, mühendislerin, mimarların, plancıların, beyaz yakalıların toplumsal yaşamda, çalışma yaşamında maruz kaldığı hak gasplarına karşı adres olabildi.

Politeknik’e sahip çıkmak bu birikime sahip çıkmak anlamına geliyor, bu mücadeleyi ilerletmek, büyütmek anlamına geliyor. Politeknik’e sahip çıkmak bu birikimi yaratan özgün işleyişe sahip çıkmak anlamına geliyor.

Oysa, son altı aydır Politeknik’te tam tersi tutumlarla karşı karşıya kaldık! Yıkıcı, dağıtıcı, yok edici, yoldaşlık değerlerine sığmayan davranışlarla karşı karşıya kaldık. Bir kavga varmış gibi, taraflar varmış gibi manipüle edildi üyelerimiz. Ortada bir kavga yok, taraflar da yok; hiç bir devrimci nüve içermeyen kişisel/örgütsel çıkarlarını dayatan bir taraf ve Politeknik var. Bizler Politeknik’ten tarafız.

Açılış konuşmasının tam metni için tıklayınız

Genel kurul en büyük karar mekanizmasıdır

Genel kurul öncesi üyelere gönderilen üye olan ve olmayan kişilerin imzasıyla yazılan bir metinle genel kurula katılım gösterilmeyeceği deklare edildi. Bu durum genel kurulun gündemindeydi. Eleştirilerin, önerilerin, tartışmaların üyeler önünde, şeffafça yapılacağı en büyük karar alma mekanizması olan genel kurula katılmamak üyelerce eleştirildi.

“Kadın mühendislerin, mimarların, plancıların mücadelesini selamlıyorum”

Kürsüye gelen mimar Aysel Can Ekşi, çalışma yaşamında kadın meslektaşlarının yaşadığı ayrımcılığı dile getirdi ve kadın mühendis, mimar, şehir plancıları örgütlülüğünün çok önemli olduğunu, Politeknik üyesi olarak bulunduğu her düzlemde buna dikkat çekmeye çalıştığını ve önümüzdeki dönem konuyla ilgili birlikte çalışmalar yapmanın önemli olduğunu söyledi.

Zor günlerde yan yana olmak çok anlamlı

Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi adına genel kurula katılarak söz alan mimar Deniz Öztürk, ücretli mühendislerin, mimarların, plancıların hakları konusunda Politeknik’in önemli bir mücadele biriktirdiğini, aynı alanda benzer mücadeleler veren bir kurum olarak ortak yürütülen çalışmaların artarak devam etmesini umut ettiklerini söyledi.

Konuk konuşmalarının ardından Politeknik’in 2 yıllık faaliyetlerini YK Sekreteri Derya Apaydın sunarken, mali raporu da sayman üye Fatma Duygu Coşkun açıkladı.

“Var ettiğimiz mücadele Kirazlıyayla’da, Kazdağları’nda ekoloji mücadelesine katkı sağlıyor”

Genel kurula gelen üyelere teşekkür ederek konuşmasına başlayan makina mühendisi Hayati Can, emeğiyle geçinenlerin, üretenlerin yaşamını sürdürmekte zorlandığı bir dönem yaşandığını, doğal yaşam alanlarının yoğun saldırı altında olduğunu belirtti. Madencilik faaliyetlerinin yaşamı zehirlediğini, ülkenin birçok yerinde direnişler olduğunu vurgulayan Can, Politeknik gibi kurumlara çok iş düştüğünü belirtti. Politeknik’in, Bursa Kirazlıyayla’da, Kazdağları’nda hazırladığı raporlar gibi hakikati dile getiren, mücadelelere önemli katkılar sunan üretimlerinin çok değerli olduğunu söyleyen Can, Karadeniz’de, Ege’de, Akdeniz’de ve daha birçok yerde bu görevin büyütülerek ileriye taşınması gerektiğini belirtti.

Politeknik’in yıllardır kendi çalışma mekanizmasıyla değerli bir çalışma haline geldiğini belirten Hayati Can, genel kurula gelmemenin Politeknik hukukuna yakışmadığını söyledi. Politeknik Genel Kurulu’nun en gerçek, önemli, geniş buluşma olduğunu vurgulayan Can, kurula gelerek Politeknik’e sahip çıkan üyelere teşekkür etti.

“Genel kurul sürecini yıkıcı ve yıpratıcı bir şekilde deneyimledim”

Söz alan endüstri mühendisi YK üyesi Duygu Coşkun, genel kurul hazırlık sürecini değerlendirdi. Çoskun “Önceki senelerde genel kurullar, beraber yürüdüğümüz, yollarımızın bir şekilde kesiştiği insanlarla bir araya geldiğimiz, kafa kafaya verdiğimiz bir gün olurdu ve açıkçası heyecan verici olurdu benim açımdan. Bu sene için ise genel kurul sürecini yıkıcı ve yıpratıcı bir şekilde deneyimledim kendi adıma, yine de bugün burada geleceğimize dair anlamlı bir söz üreteceğimizle ilgili umut taşıyorum. Farklı platformlarda yaşanan, hiçbir şekilde parçası olmadığım, Politeknik’le ilgisi olmayan tartışmalara dahil edilmiş oldum. Politeknik, çalışmalarını tüm emek verenlerle yürütür, kararlarını bu şekilde alır. İnsanlar bu toplantılara, istedikleri, ait oldukları başka bağlar içerisinde yürütmüş oldukları tartışmaları taşır, taşıyabilir. Peki Politeknik dışında sürdürmüş oldukları bu bağları kopan insanların Politeknik’ten de ayrılması istenebilir mi, maalesef istendi” ifadelerini kullandı.

“Mesleki bilgimizi, emeğimizi halk yararına sunma mücadelesi büyüyecek”

Söz alan akademisyen jeofizik mühendisi Savaş Karabulut; mesleki bilginin halk yararına kullanılmasının önemli olduğunu, yıllardır bunu amaç edinen Politeknik gibi kurumların halkın yaşam güvenliği, geleceği için önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Karabulut, ekonomik krizin, düşük ücretlerle çalıştırılmanın karşısında acil güçlü bir örgütlülük sağlanması gerektiğini söyledi. Karabulut “Önümüzdeki 2 yıl çetin geçecek, nerede halka karşı işlenen bir suç varsa; Politeknik olarak, halkın mühendisleri, mimarları, plancıları olarak orada olacağız, faillerin tam da karşısına dikileceğiz” dedi. Karabulut, çetin şartlarda Politeknik kurullarında görev almanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

“Politeknik birleştiricidir!”

Karabulut’un ardından elektrik mühendisi Hayri Aydın kürsüye geldi. Karamsarlık yaratan ülke koşullarında mücadele eden kurumlarda yer almanın önemli olduğunu belirten Aydın, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde Politeknik’i temsil etmeye çalıştığını, mühendislerin, mimarların, plancıların hakları mücadelesinin büyümesi için emek verdiğini belirtti. Politeknik’te yakın dönemde yaşananlara da değinen Aydın şunları söyledi:

“Bugün burada bulunmayan arkadaşlar, Politeknik’le ilgisi olmayan bir tartışmayı, gerilimi sadece kendi bakışlarıyla buraya taşıdılar, bunu yaparken Politeknik’e o kadar dar bir çerçeveden baktılar ki, gerçekten anlayamıyorum. Tarif ettikleri siyasetin dışındaki herkesi yani bizleri, benim açımdan bakarsam beni dışlamış oldular ve farkında bile olmayabilirler. Tartışmayı kişiler üzerinden yürüttüler. Arkadaşlar için bu çok kırıcı oldu. Ben bunu onaylamıyorum, hiçbir yerde böyle davranmadık. Konsensüs diyorlar, fakat konsensüs sadece onların dedikleri kabul edilirse mümkün oluyor. Bugün tüzüğümüzde Aralık ayında yapılması gereken genel kurulumuzu yapıyoruz.”

“Önümüzdeki dönem Politeknik gibi özgün çalışmalara daha çok ihtiyaç olacak”

Genel kurulda söz alan endüstri mühendisi Umar Karatepe Türkiye’de asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini, hatta son yasal düzenlemelerle asgari ücretin artık genel bir memleket ücreti haline getirilmek istendiği belirtti. Eğitimli, vasıflı iş gücünü, memleketin işçi sınıfının geneliyle asgari ücrette eşitleme politikasına karşı oluşacak tepkilerin; işçi sınıfının diğer kesimlerine yönelik tepkiler biçiminde, kimlik, cinsiyet, ırk, köken vb. gibi sözde ayrıcalıklarını savunmaya yönelik tepkiler biçiminde örgütlenmesinin de engellenmesi gerektiğini belirtti. Mühendislerin, mimarların, vasıflı emek gücünün ucuz işçi ordusuna katılmaya karşı tepkilerini örgütlemenin önem kazandığını belirten Karatepe, bu mücadeleyi işçi sınıfının diğer kesimleriyle birleştirmenin ve politik bir mücadele olarak örgütlemenin zorunluluk olduğunu vurguladı.

Karatepe son dönemlerde Politeknik’in mekanizmalarına yapılan müdahale üzerine de konuştu:

“Bu noktada, ücretli mühendis, mimar mücadelesinde özgün bir deneyim olan Politeknik’in önümüzdeki dönemini bu gibi önemli ve sarsıcı değişiklikler üzerinden tartışması gerekiyor. Politeknik’in kendi örgütsel özgünlüğü ve mütevazı de olsa mücadele birikimi, krizle birlikte giderek politikleşen ücret meselesinde kendisine önemli görevler yüklüyor. Genel kurulun gündemi de bu olmalıydı. Biz şöyle öğrendik; sosyalistlerin halkın, işçi sınıfının çıkarından ayrı bir kişisel, örgütsel çıkarı olamaz.”

“Maaşım iyi bir seviyede olsa bile marketteki fiyatlara alışamıyorum”

Söz alan jeofizik mühendisi Tarık Ceyhan “Anlamsız, yıpratıcı kavgaların buraya, genel kurula taşınmış olması çok üzücü. Bugün maaşı iyi bir seviyede olan ben bile marketteki fiyatlara alışamıyorum, gözlerim açılıyor. Yoksullaşma büyük bir sorun. Daha pek çok sorunla kaşı karşıyayız. Politeknik’in yapacağı çok şey var, bu zorlu dönemde hepimize daha fazla sorumluluk, daha fazla görev düşüyor” şeklinde konuştu.

“Önce yoldaş olmalı”

Ceyhan’dan sonra söz alan elektronik ve haberleşme mühendisi Pınar Hocaoğulları, “Bu genel kurulda bir konu konuşulmazsa büyük bir eksiklik olur” diyerek yoldaşlık vurgusu yaptı. Hocaoğulları “Son yaşadığımız bir hafta bir şeyler yapmanın, sol hareketin ne kadar acil olduğunu net bir şekilde gösterdi. Siyasal hedefler, politik yollar çok çok önemli, ancak ondan da önemlisi yoldaşlık. Bu yıkıcı dönemde aklımda dönüp duran şey yoldaşlık kavramı. Elbette aciliyetler var, elbette sorumluluklar var. Yaşadıklarımız bu aciliyetlerin, sorumlulukların yoldaşlık olmadan örgütlenemeyeceğini gösterdi. Yoldaşlık için ne gerekiyor, aklıma sadece iki şey geliyor, dürüstlük ve samimiyet. Başka bir şey gelmiyor, bu ikisi güven için yeterli. Güvenin olduğu, duygudaşlığın olduğu bir ortamda mücadele edilebilir, örgütlenilebilir, inanç böyle serpilir, rahat, sağlıklı bir akılla emek verilebilir. Umuyorum ki gelecek dönem Politeknik’te yoldaşlığı yaşatacağız” diyerek sözlerine son verdi.

“Yönetim kurulu adaylarından birisiyim”

Son söz genel kurulun en genç üyesi mimar Meryem Taşdemir’in oldu. Meryem Taşdemir “Ben de bu dönem yönetim kurulu adaylarından birisiyim. Politeknik’le 3 yıl önce yaz okulu çalışmalarıyla tanıştım. Sonra hep emekçisi oldum. Beni tanımıyor olabilirsiniz diye kendimi tanıtmak istedim. İyi bir çalışma dönemi umut ediyorum” dedi.

Genel kurul, çalışma dönemine ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından seçim gündemiyle devam etti. Genel kurulu başından sonuna kadar terketmeyen üyelerin tamamının seçime katılarak belirlediği Politeknik 7. Çalışma Dönemi yönetim ve denetleme kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

Politeknik Yönetim Kurulu

Ersin Kiriş / İnşaat Mühendisi
F. Duygu Coşkun / Endüstri Mühendisi
Derya Apaydın / Şehir Plancısı
Zeynel Fırat Aydın / Geomatik Mühendisi
Meryem Betül Taşdemir / Mimar

Yönetim Kurulu Yedek

Emine Girgin Timur / Çevre Mühendisi
Pınar Hocaoğulları / Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
M. Tarık Ceyhan / Jeofizik Mühendisi
Hayri Aydın / Elektrik Mühendisi
Avni Can Okur / Elektrik Mühendisi

Denetleme Kurulu

Zuhal Can / Gemi İnşa ve Deniz Teknolojileri Mühendisi
Savaş Karabulut / Jeofizik Mühendisi
Hayati Can / Makina Mühendisi

Denetleme Kurulu Yedek

Haşmet Camcı / Kimya Mühendisi
Ümit Erdoğdu / Elektrik Mühendisi
Kader Cihan / Orman Mühendisi

politeknik.org.tr