Politeknik 7. Olağan Genel Kurulu: Acil buluşmamız lazım!

Pandemi, orman yangınları, iklim krizi, hayat pahalılığı, emeğe, bilime, doğaya saldırılar… ‘Olağanüstü’nün olağanlaştığı iki yıl geçirdik.

Bu koşullar altında bir kış daha geldi. Zorlu şartlar altında zorlu bir mevsim.

Tam da böylesi bir zamanda Politeknik’in 7’inci Olağan Genel Kurulu’nu yapacağız. Buluşmak için, yan yana gelmek için bir bahane; paylaşmak, dayanışmak için bir fırsat.

Üstelik bazı aciliyetler de var; sallandıkça hırçınlaşan bir iktidar, eriyen ücretlerimiz, değersizleştirilen emeklerimiz gibi, itibarsızlaşan mesleklerimiz, hoşnutsuz, huzursuz süren yaşamlarımız gibi… “Umut olmadan olmaz” demiştik ya, umut etmek gibi…

Hissizleşmemek ve sessizleşmemek için mühendis, mimar, şehir plancılarına, üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, dostlarımıza sesleniyoruz: Acil buluşmamız lazım!

Politeknik’in 7. Olağan Genel Kurulu’nu birlikte yapalım, çalışmalarımızı değerlendirelim, gelecek çalışmalarımızı, üretimlerimizi hep beraber düşünelim.

Emek için, bilim için, umut için, Politeknik için bekliyoruz.

Politeknik