Politeknik 6. Olağan Genel Kurulu tamamlandı
Spread the love

Mühendislerin, mimarların, plancıların, beyaz yakalıların buluştuğu Politeknik 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi: ‘Yan yana gelişlerimiz artsın, sesimiz büyüsün.’

‘İş geçici, meslek bizim’ sloganıyla meslektaşlarını, üyelerini, mücadele dostlarını ve beyaz yakalıları davet eden Politeknik, 6. Olağan Genel Kurulu’nu 8 Aralık Pazar günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirdi. Genel kurula Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi de katıldı.

‘Çabamız güzel bir gelecek için’

Genel kurul Politeknik YK başkanı Ersin Kiriş’in açılış konuşmasıyla başladı. Ersin Kiriş, seçimlerle, kararnamelerle, zamlarla, ekonomik krizle, baskıyla, yaşam alanlarındaki sistematik talanla, cinayetlerle, istismarla yoğrulan ülkede başka bir yaşam için çaba harcadıklarını belirtti. Politeknik’in 2 yıllık çalışmalarına değinen Kiriş, çalışma yaşamında, gündelik yaşamda her türlü soruna karşı itirazları, yan yana gelişleri arttırmak ve dayanışmayı, mücadeleyi büyütmek için çabaladıklarını vurguladı. Mesleki sorumlukların önemine değinen Kiriş yağmanın, yolsuzluğun, katliamların karşısında mesleki bilgiyle üretilen hakikati savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çalışma yaşamında emeğimize sahip çıkıyoruz

Genel kurulda, çalışma yaşamındaki itirazlar, sorunlar ilk gündemdi. Ofiste, şantiyede, plazada gündemi tutan, aynı sorunu yaşayanların bir araya geldiği Mühendis Mimar Ağı (MUMİA) deneyimi aktarıldı. Yeni dönemin örgütlenme biçimlerinin zenginleştiği, beyaz yakalıların kurduğu ortak çalışmaların, buluşmaların ve dayanışmanın emek alanında etkili bir örgütlenme inşa edeceği vurgulandı.

Mobbing deneyimi aktarıldı

Plaza Eylem Platformu, çalışma acısıyla mücadele günleri adıyla başlatılan ve işyerlerinde mobbinge karşı bir süreç olarak örgütlenen deneyimi aktardı. Özellikle finans iş kolunda çalışanların üzerindeki baskının, performans sisteminin sağlıklı çalışma hakkını yok ettiği, mobbinge karşı Yapı Kredi ve İNG Bank eylemlerinin ve sürdürülen davaların mobbing konusunda örnek oluşturduğuna değinildi, birliktelik vurgusu yapıldı.

Meslektaşlar arası dayanışma artmalı

Genç mimarların çalışma yaşamındaki sorunlarına değinen Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi, ekonomik krizin, genç mezunlardaki artışın düşük ücretler ve işsizlik şeklinde somutlaştığını aktardı. Cinsiyetçi, esnek çalışma ve düşük ücret dayatan iş ilanlarını veren şirketlerin ifşa edilmeye devam edileceği belirtildi. Meslektaşlar arası örgütlenme ve dayanışma ağı kurma deneyimi aktarılırken, bir araya gelme ısrarının herkese iyi geldiği vurgulandı.

Mesleki sorumluluklarımız var

Genel kurulun bir diğer gündemi ise mesleki sorumluluklar mücadelesi idi. Sağlıklı yaşam hakkının gasp edildiği, enerji, inşaat maden projeleriyle doğal alanların, kentlerin tahrip edildiği projelerin aynı zamanda meslek itibarını da yok ettiği tartışıldı. Bu politikaların karşısında mühendislerin, mimarların, plancıların hakikati ortaya çıkarma deneyimleri konuşuldu.

Politeknik’in Kabataş mücadelesi, Bülent Şık’ın sağlıklı, erişilebilir gıda, su hakkı mücadelesi, Çorlu Tren Katliamı sonrası yürütülen adalet mücadelesi örnekleri dile getirildi.

Mühendislerin, mimarların, plancıların meslek yeminini oluşturmak için Politeknik’in hazırladığı taslak genel kurula gelenlerle paylaşıldı.

Mesleki sorumlukları daha iyi anlatmalıyız

Mühendisler, mimarlar için mesleki sorumlulukların özellikle yeni mezunlarda yaşamını idare etmekle, mesleğini yapmak arasında bir seçim olduğunu belirten Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, görev alınan projenin sonuçlarının, toplumsal etkilerinin daha açık tartışılması gerektiğini vurguladı.

Kentin gündemini belirleyen bir koordinasyon çabasını büyütelim

Genel kurulun bir diğer gündemi yaşanabilir kentler için mücadele eden teknik insanların koordinasyonunu sağlama çalışmaları oldu. Akademisyen mimar Gül Köksal, kentte yerel yönetimin sorumluluklarını hatırlatan, işleyişini denetleyen, kentin gündemini belirleyebilen, aynı zamanda teknik insanların bilgilerini birleştiren bir koordinasyon ihtiyacını ve bu konuda yürütülen çalışmaları aktardı.

Gündemlerim ardından genel kurul tamamlandı.

politeknik.org.tr


Spread the love