Politeknik 2.Genel Kurulu Gerçekleşti

Politeknik 2.Olağan Genel Kurulu 16 Eylül Pazar günü gerçekleşti. ‘Halkın mühendisleri buluşması’ çağrısıyla hazırlanılan genel kurula 80 kişi katıldı.

Genel kurul, su hakkı mücadelesinin yürütücülerini, 3. köprü yerine yaşam diyenleri, kentsel dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi verenleri, güvenli çalışma hakkını savunanları, üniversitelileri bir araya getirdi. Genel kurulda, AKP iktidarının yürüttüğü neoliberal programlarla yaşamın güvencesizleştirilmesine karşı doğadan, insandan ve emekten yana sürdürülen mücadelelerin önemi ortak vurguydu. Bu güvencesizliği yaşayanlar arasında yer alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sürdürülen mücadelelerin bileşeni olması da ortak vurgular arasında yer aldı.

2. Politeknik Genel Kurulu’na İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Ankara ve Bursa’dan gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları katıldı. Genç mühendislerin yoğun katılımı dikkat çekti.

Politeknik’in 2. Dönem Yönetim Kurulu’nda asılda Pınar Hocaoğulları, Hayati Can, Burak Ergene, Gökhan Zengin ve Eren Özmen, yedekte Neriman Usta, M.Tarık Ceyhan, Semra Ocak, Kader Cihan, Fatoş Canan Akar görev aldı.

Genel kurul akışı
İstanbul Tabip Odası toplantı salonunda saat 14.00’da başlayan genel kurul 18.00’a kadar sürdü.

Genel kurul, geçen dönem Politeknik çalışmalarının yer aldığı video gösteriminin ardından divanın oluşturulması ile başladı. Politeknik üyesi Hayati Can divan başkanlığı yaptı. Su, doğa, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği, kent hareketleri, kentsel dönüşüm, deprem ve güvenli barınma başlıklarının konu edildiği genel kurul, forum biçminde gerçekleşti. Politeknik YK Başkanı Pınar Hocaoğulları‘nın açılış konuşmasından sonra gündemlere geçildi.

Divan ilk olarak sözü Prof.Dr.Beyza Üstün’e verdi. Suyun piyaslaştırma sürecini kısaca anlatan Beyza Üstün, doğanın sermayenin birikim alanı olarak talan edilmesine karşı verilen yaşam mücadelelerinin önemine vurgu yaptı.

 

İkinci sözü Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu eski başkanı Cemalettin Küçük aldı. Küçük, Türkiye’nin dört bir yanında çevre felaketlerine yol açan projelerin fotoğraflarıyla birlikte bir sunum gerçekleştirdi. Dolaştığı bölgelerde katıldığı halk toplantılarından örnekler veren Cemalettin Küçük, mühendisler olarak bildiklerimizi anlatma sorumluluğunun altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.

Su, doğa, çevre ve yaşam mücadelelerinin gündeminin ardından kent hareketleri, kentsel dönüşüm, deprem ve güvenli barınma hakkı başlıklarını içeren bölüme geçildi. Bu bölümde Üçüncü Köprü Yerine Yaşam Platformu’nda çalışma yürüten Prof.Dr.Zerrin Bayraktar kürsüye davet edildi. Zerrin Bayraktar, İstanbul’daki ulaşım projelerinin birer rant projesi olduğunu ifade ederek 3. köprü, Haydarpaşa projeleriyle amaçlananları anlattı. Bu rant projelerine karşı sürdürülen çalışmaların sürmesi gerektiğini ifade etti.

Zerrin Bayraktar’ın ardından ŞPO YK Üyesi Gürkan Akgün söz aldı. İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerinden örnekler veren Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve son çıkan Afet Yasasının hukuksuzluğuna değinerek mücadeleleri birleştirecek bir platformun ihtiyacını dile getirdi. Barınma hakkı mücadelesinin mühendislerin, mimarların ve plancıların bilgilerini yenileyeceği ve paylaşacağı zeminler yarattığını ifade eden Akgün, AKP iktidarının saldırılarına karşı yürütülen çalışmaların barınma, su, eğitim hakkı mücadeleleri gibi hak mücadeleleri ekseninde sürmesi gerektiğini vurguladı.

Politeknik üyesi, Orman Mühendisi Kader Cihan söz alarak kentsel dönüşüme karşı Sarıyer Yaşam Platformu’nun sürdürdüğü çalışmaları anlattı. Bu saldırıların mahallelerde yaşayaşan mühendis, mimar ve plancıları da doğrudan etkilediğini, mühendislerin de bu projelerle barınma, ulaşım gibi sorunlar yaşadığını vurguladı. Kentsel dönüşüme karşı sürdürülen mücadelerde bir dağınıklık olduğunu ifade eden Cihan, bu dağınıklığı birleştirecek bir yol ihtiyacını ifade etti.

Politeknik’in Van depreminin ardından Van halkıyla dayanışmasını ve sonraki süreçte deprem ve güvenli barınma hakkı çerçevesinde çeşitli mahallelerdeki Halkevlerinde yapılan halk toplantılarını anlatmak üzere Politeknik Afete Hazırlık Grubu üyesi, jeofizik mühendisi Savaş Karabulut foruma katıldı. Aynı zamanda İstabul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde akademisyen olan Karabulut, depremle ilgili olarak İstanbul’da yapılan akademik çalışmaları anlattı. Bu çalışmaların yerel yönetimlerde ve ilgili bakanlıklarda karşılık bulmadığını ifade ederek güvenli barınma hakkı mücadelesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Kent, barınma, deprem başlıklarıyla ilgili forum bölümünün ardından işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma yaşamında güvencesizlik konularıyla ilgili bölüm başladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi(İSİG)’nde çalışmalar yürüten kimya mühendisi Onur Gökulu, İSİG’in yapısını ve çalışmalarını anlattı.

Onur Gökulu’nun ardından Politeknik üyesi Ertuğrul Bilir, Politeknik’in sene başında tamamladığı Güvencesizlik Durum Anketi’nin analizini sundu. Bilir, 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma günü arifesinde gerçekleşen Genel Kurul’da, 19 Eylül 1979’da mühendislerin bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdiğini ve eylemin başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, sınıf mücadelesi içinde yer alan mühendislerin taşıdığı dinamiklere işaret etti.

Genel Kurulun son konuşmasını Politeknik genç’ten Eren Özmen‘in yaptı. Özmen, Politeknik genc’in üniversitelerde sürdürdüğü çalışmaları anlattı. Özmen, gelecek döneme ilişkin AKP’nın saldırganlığına karşı üniversitelerde ve mahallelerde Politeknik genç çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Gündemlerin tamamlanmasının ardından divan başkanı genel kurula son vererek katılımcıları kokteyle davet etti.

 

 

 

 

 

politeknik.org.tr