PMOGenç I. Ulusal Öğrenci Sempozyumu Tamamlandı

Peyzaj Mimarlığı I. Ulusal Öğrenci Sempozyumu 24-25-26 Nisan 2009 tarihinde ülkenin dört bir yanından 600 öğrencinin katılımı ile tamamlandı.
 
PMOGenç Temsilcisi, açılışta yaptığı konuşmada, çalışan, üreten kişilere yani emekçi halka karşı sorumlu olduklarını vurgulayarak, mesleklerinin ve toplumun çıkarlarının birbirinden koparılamayacağın söyledi.

 

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Oruçkaptan da sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada “Petrol, Doğalgaz, Enerji Piyasaları, Doğrudan Yabancı Yatırımları Yasası, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler, Personel Rejim Yasası,  İhale Kanunu‘daki değişiklikler, Maden Yasası, Kıyı Yasası, Turizm Teşvik Yasası, Yabancı Mühendis ve Mimar Çalışma İzni Yasalarının çıkarılması ile içinde bulunduğumuz durum AB uyumu, ABD‘nin büyük Ortadoğu projesi, DTÖ ve IMF gibi örgütlerin direktifi ve denetimi altında uygulanan yapısal uyum politikaları ve ekonomik programlar ile ülkemiz kaynaklarının talan edilmekte ve bağımlılaştırılmakta” olduğunu belirtti. Oruçkaptan konuşmasına şöyle devam etti:

“Kamusal hizmet alanları piyasalaştırılmakta, yabancı sermayenin istilasına açılmakta ve özellikle GATS anlaşmasında Uzmanlık Gerektiren Hizmetler kapsamında değerlendirilen mühendislik-mimarlık hizmetlerinin de bugün dünya pazarının büyük bölümünü elinde tutan güçlerin kontrolüne geçmesi süreci işlemektedir. Bu nedenle biz mühendis ve mimarların yaşamımızı ve geleceğimizi planlama süreçlerinden koparılışına karşı mücadelesi önümüzdeki süreçte karşımızda olacaktır.”

Adana‘ da Çukurova Üniversitesi İ. Akif Kansu Konferans Salonu‘ nda yapılan ve 3 gün süren sempozyumda 7 oturum içinde 29 bildiri sunuldu. Sempozyuma; Akdeniz, Ankara, Artvin Çoruh, Atatürk, Bartın, Bilkent, Çanakkale 18 Mart, Çukurova, Düzce, Ege, Isparta SD, İstanbul, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Mustafa Kemal, Namık Kemal, Yeditepe Üniversitelerinden yüzlerce öğrenci, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN, Oda Genel Sekreteri Redife KOLÇAK, Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan DOĞRU ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB İKK Temsilcisi, Çukurova Üniversitesi Rektörü, Ziraat Fakültesi Dekanı, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve farklı üniversitelerden pekçok akademisyen katıldı.