PMO: “Taksim Gezi Parkı’ndaki Uygulama “Budama” Değil “Canlı Katliamı”dır

TAKSİM GEZİ PARKI’NDAKİ UYGULAMA “BUDAMA” DEĞİL “CANLI KATLİAMI”DIR!
Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin ilk planlı alanlarından olan Taksim
Gezisi (Taksim Gezi Parkı) son yıllarda yerine yapılması planlanan
Topçu Kışlası ile gündemde olması ve Ocak 2012’den itibaren
içerisindeki ağaçların işaretlenmeye başlanmasıyla endişe ile yakından
takip ettiğimiz önemli bir kamusal alanımızdır.
Bir kültür varlığı olma niteliğinde tarihi kentsel peyzajımız olan bu
alandaki işaretlenmiş ağaçlardan bazılarının ise 19.07.2012 tarihinde
kök boğazından yaklaşık 2-2,5 m üzerinden, hiçbir dal kalmayacak
şekilde kesildiği tespit edilmiştir. T.C. Kültür Bakanlığı İstanbul I
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993
tarih 4750 sayılı belirlenen Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan
Taksim Gezisi’ndeki ağaç kesme çalışmaları kısmi budama değil, birer
“CANLI KATLİAMI”dır.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuya ilişkin kamuoyu
duyurularını “rüzgâr sebebiyle kırılan dalların düzeltilme, kesim
ve/veya budama çalışmaları yapıldığı” şeklinde yapmıştır. Ancak söz
konusu ağaç kesimleri ağaçların canlı yaşamına %100 zarar verecek ve
doğal formlarını ve canlı yaşamına olan katkılarını büyük bir ölçüde
yok etmeye yönelik gerçekleştirilmiştir.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE SORULARIMIZ VAR, YANITLARINI BEKLİYORUZ
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi olarak, kentsel kullanım
alanları içerisinde yer alan açık yeşil alanlarımızın sahip olduğu
bitkisel dokularının, bakım-onarım ve yönetimleri ile ilgili ihtisasa
sahip meslek disiplini olmamız gerekçesi ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nden aşağıdaki sorularımızı yanıtlamasını bekliyoruz;
Taksim Gezisi alanının sahip olduğu bitkisel dokunun kent makroformu
içerisinde ekolojik değerlerine olumsuz etki yaratacak şekilde bir
kesim çalışması yapılması kararınızın gerekçeleri nelerdir?
Parkın sahip olduğu bitki materyali içerisinde başka ağaçların
kesilme işlemleri ile ilgili söz konusu bu çalışmanın devamı olacak
mıdır?
İşaretlenerek kesim kararı almış olduğunuzu gözlemlediğimiz
bitkilerin tespitini kim(ler) yapmıştır? Söz konusu tespit ile ilgili
bir rapor var mıdır? Kesilmesi kararının altında yer alan mühendislik
disiplinleri ve isimleri nelerdir?
Taksim Gezisi alanındaki “ağaç kesim” çalışması Belediyeniz
birimleri ve teknik ekipleri tarafından mı yoksa Hizmet Satın Alma
yöntemi ile mi yapılmıştır?
Ağaç kesim çalışması için eğer Hizmet Satın Alma Yöntemi uygulandı
ise, hangi firma tarafından yapılmıştır? İhale esas numarası,
sözleşmenizin içeriği, işe başlama ve bitiş tarihleri nelerdir? Söz
konusu firmanın sözleşmesinin içerisinde İstanbul’da başka bir alan
ismi var mıdır?
Saygılarımızla.
TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU