Peyzaj Mimarları Odası: “2/B Yokoluşa Götürecek”
Spread the love

2B LER ÜLKENİN EKONOMİK KURTULUŞU DEĞİL.
YOK OLUŞA DOĞRU SÜRÜKLENMENİN BAŞLANGICIDIR!

Bilindiği gibi merkezi hükümetin 23 Temmuz seçimlerinin hemen arkasında  Başbakan Recep  Tayyip Erdoğan’ın gazetelere verdiği demeçlerinde ” KAYNAK BULUNDU, 2/B ALANLARI” açıklaması bu gün karşılığını buldu.

22/12/1934 Tarih ve 2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi” hakkında kanun tasarısı içerisine aldıkları  2/B ALANLARI, ORMAN SINIRLARI ve ORMAN YAĞMASI dün TBMM Genel Kurulu’ndan Cumhurbaşkanı onayına sunulmak üzere Meclisten geçti.

Tapu Kanunu’nun daki değişiklik önerilerine bakıldığında konunun sadece 2/B alanlarını nasıl dikkat çekmeden ranta dönüştürebiliriz formüllerinin arandığını görmek çok da zor değil.

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi” hakkında kanun tasarısının dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek onaylanması orman alanlarımız, ormanlarımız ve ormancılığımızın çok büyük tehlike altına girmiş olduğunun kanıtıdır.

Ülkemizde orman alanlarımız Anayasa ile koruma altındadır.

Ancak Tapu Kanunu’nun altında geliştirilen ranta faydacı bu formül ile;

Anayasaya karşı hile yapılarak 2/B talanını kolaylaştırılmıştır,
Ormanlarımızın sınırlandırma işlerini 70 yıldır bu görevi yerine getiren “ORMAN KADASTRO KOMİSYONLARI”NDAN alarak ormancılık öğretimi ve eğitimi görmemiş TAPU TEKNİSYENLERİ”ne devretmek- ki daha önce var olan böyle başka bir yasal düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından 1989 yılında iptal edilmiştir.
“Teknik düzeltme yapmak” adı altında, 70 yıldır yapılan Orman Kadastro çalışmaları sonucu kesinleşen ve anayasa güvencesi altında bulunan ORMAN SINIRLARININ değiştirilmesine çanak tutulmuştur.
Krizler ülkesi haline getirilen güzel ülkemiz, içine çekildiği ekonomik-sosyal darboğazdan ulusal değerlerin elden çıkarılması ve ranta açılması ile çıkamaz. İç – dış borçlar ve faizleri, kamu kaynaklarının sermayeye ve talana açılması ile ödenemez. Bu durum sorunların ertelenmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Devamı ise bir yokoluştur.

Ülkesinin doğal değerlerinin koruyarak kullanıma açılmasında fiziksel planlar üreten peyzaj mimarları olarak;

ORMANLARIZ KAMUSAL ALANIMIZDIR. KAMUYA YANİ HALKA AİTTİR.

HALKA RAĞMEN KARARLAR ALIP, KANUNLAR ÇIKARAMAZSINIZ.

HÜKÜMETİN ASLİ GÖREVİ HALKIN, KAMUNUN VE TOPLUMUN YARARINA ÇALIŞMAKTIR.

ORMAN ALANLARI ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARDA KAMUNUN DEĞİL SERMAYENİN, İSPANYA MODELİ VİLLA YAPIMI İÇİN BEKLEYEN İNŞAAT FİRMALARININ ÇIKARLARI SÖZ KONUSUDUR. 

TBMM GENEL KURULUNDAN ÇIKARILAN YASA ONAYLANMAK ÜZERE CUMHURBAŞKANINA SUNULACAK. 

CUMHURBAŞKANI SN ABDULLAH GÜL, TARİHİ BİR GÖREVLE KARŞI  KARŞIYADIR. BEKLENTİMİZ ORMANLARIMIZI İŞGALE AÇACAK BU DÜZENLEMEYE İZİN VERMEMESİDİR.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
Yönetim Kurulu


Spread the love