Peyzaj Mimarları Odası: “Engelsiz yaşam koşulları derhal sağlanmalı”
Spread the love

Ülkemiz, özellikle son yıllarda, kapitalist-emperyalist hegemonyanın yaratmış olduğu cendere içerisinde, bir yaşam alanı olmaktan çok, hayatta kalma mücadelesi verilen bir yere dönüşmüştür.

İşçiye güvencesiz çalışma koşulları dayatılmakta, sermayenin suçları “iş güvenliği” adı altında mühendis ve mimarlara yüklenmektedir. Sözde engelsizleştirme projeleri, rant sahiplerinin çıkarları doğrultusunda uygulanmakta ve kentlerimizi her geçen gün daha da engelli hale getirmektedir.

Bunların yanı sıra, her an; terör, trafik kazaları, iş kazaları, kadına yönelik şiddet ve polis şiddetine bağlı engelli kalma riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir tablo ise tüm gerçekliği ile karşımızda durmaktadır. Yaşadığımız dönemde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devlet tarafından üretilmeyen denetleme hizmeti kapitalistlerin insafına terk edilmiştir.

Özellikle emperyalizmin küresel krizinin yaşandığı bu dönemde engelli bireylerin yaşadığı sorunlar giderek artmış, engellilerin çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler, neoliberal politikalar çerçevesinde hızlı bir değişikliğe uğramıştır.

Saymakla bitmeyecek tüm bu olumsuzluklar, ülkemizdeki yaşam mücadelesini giderek zorlaştırmaktadır.

Son bir yıla dönüp baktığımızda, siyasal iktidarın üretmiş olduğu politikaların ise ülkeyi bir savaş yerine dönüştürdüğünü görmekteyiz. Özellikle 7 Haziran seçimlerinin ardından ülkemiz bir savaş meydanına dönüştürülmüş ve yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiş ve yine yüzlercesi engelli hale gelmiştir.

İktidar, izlediği ırkçı/ayrımcı/tekçi/mezhepçi siyaset ekseniyle, başta Suriye olmak üzere, Ortadoğu`da sorunların derinleşmesine, halklar arasında çatışma ortamının sürekli kendisini üretmesine neden olmuştur.

10 Ekim 2015 tarihinde, barış taleplerimizi bildirmek üzere gerçekleştireceğimiz miting öncesinde patlayan bombalar ile 107 kişi hayatını kaybederken 500`den fazla insan yaralanmıştır. Bu olayın ardından 100`e yakın kişi fiziksel olarak engelli hale gelmiştir.

İnsan Hakları Derneğinin 12 Kasımda yaptığı açıklamada; 7 Haziran sonrası yaşanan olaylar neticesinde 602 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin yaralandığı ve yine yüzlerce yurttaşımızın engelli hale geldiği belirtilmiştir.

Bu hazin tablo ise, sermaye iktidarının hırsı ve bu uğurda ne oranda vahşileşebileceğinin göstergesidir.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Olarak yeni kurulan 64. Hükümet‘ten;

• Birleşmiş Milletler‘in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri ile tanınan hak ve özgürlüklere herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın herkesin sahip olmasının sağlanmasını,

• Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin gereklerinin bir an önce yerine getirilerek engellilere yönelik sözde tüm uygulamaların gerçek anlamda hayata geçirilmesini,

• Kamusal alanların ve yapıların evrensel tasarım standartlarına uygun olarak tasarlanmasını ve engellilerin sosyal hayatın dışına itilmemesini,

• Engellilerin kamuda vasıfsız görevlerle istihdam edilip iş hayatının dışına itilmemesini,

• Gerekli sağlık hizmetlerinin uygun koşullar ve desteklerle verilmesini,

acilen talep ediyoruz.

Peyzaj Mimarları yaşanabilir çevrelerin yaratılmasındaki en önemli anahtardır. Engelsiz-sosyal-yaşanabilir çevreler ise Peyzaj Mimarlarının kamuda istihdamı ile sağlanacaktır.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası olarak engelli engelsiz tüm vatandaşlarımızın eşit, özgür, engel-siz yaşamalarını istiyor, acilen Türkiye olarak imzacısı olduğumuz Engelli Hakları Sözleşmesi‘nin tam olarak bir an önce hayata geçirilmesini ve ilgililerin bir an için empati yapmalarını istiyor, hemen hemen herkesin, her an engelli olabileceği ülkemizde, pozitif ayrımcılıktan uzak, eşit ve özgür bireyler olarak yaşayacağımız engelsiz yaşam koşulların sağlandığı yarınlarımız olmasını diliyoruz.

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası
11. Dönem Yönetim Kurulu


Spread the love