Özel Sektörün İşyeri Hekimliği Eğitimine Danıştay Engeli
Spread the love

Danıştay TTB tarafından açılan dava uyarınca ve özel sektöre işyeri hekimi yetiştirme yetkisi veren “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri Yönetmeliği”nin ilgili maddesini iptal etti. Karar mühendisleri de kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 15.08.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlatılarak yürürlüğe giren “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” aleyhinde Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açmış olduğu dava sonucu özel kurumların eğitim verme yetkisi durduruldu. Konu ile ilgili bir basın açıklaması düzenleyen (TTB) Merkez Konseyi üyesi Ali Çerkezoğlu ile TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu bir basın açıklaması düzenleyerek konuyu kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını birçok kez uyarılarına rağmen işyeri ve hekim güvenliğini kar amacı güden şirketlerin 1-2 kurslarına bağlayan uygulamada ısrar edildiğini belirterek Danıştay’ın özel sektör tarafından iş yeri hekimliği eğitimi verilmesine ilişkin yönetmelik hükmünün yürütmesini durdurduğunu belirtti. Türkiye’de çok sayıda tıp fakültesi ve bir meslek birliği varken hekimlerin mezuniyet sonrası iş yeri hekimliği eğitimi için özel sektöre yetki verilmesindeki mantığın yanlığına değinilen açıklamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işçi güvenliğini bir bütün olarak değerlendirerek gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Karar Mühendisleri de İlgilendiriyor 

Danıştay’ın verdiği kararda söz konusu yönetmelik çıkarılmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca TTB ve TMMOB’nin görüşlerinin alınması gerektiği vurgulanırken, bu görüşlerin  alınıp alınmadığının 30 gün içerisinde tespit edilmesini istedi. Bu süre zarfında ise 23.12.2009 tarihinden itibaren 11 özel şirkete verilen işyeri hekimliğinin yanı sıra iş güvenliği uzmanlığı eğitimi verme yetkisinin de yürütmesi durduruldu.

Yöentmelik ile ilgili daha önce TMMOB ve bağlı odalar tarafından da birçok kez açıklamalar yapılmış ve yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiği vurgulanmıştı. Ayrıca TTB’nin yanı sıra TMMOB, Maden ve Makina Mühendisleri Odaları’nın yönetmelik aleyhinde açmış olduğu davalar bulunuyor.

politeknik.org.tr

 


Spread the love