Otomotiv Sempozyumunda Emekçi Mühendisin Adı Var
Spread the love

8-9 Mayıs 2009 tarihinde MMO Bursa Şubesinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen 11. Otomotiv Sempozyumu 1. Gününde TMMOB ve Oda başkanlarının konuşmaları, eski sanayi ve ticaret bakanın cevap vermesi ile tartışmalı başladı. Bu daha önceki Otomotiv Sempozyumlarından da alışık olduğumuz bir durumdu. Ancak 11. Otomotiv Sempozyumunun 2. gününüde şu ana kadar pek söz almayan aktörlerin tartışıldığı bir oturum gerçekleştirildi. Şimdiye kadar 11. Otomotiv Sempozyumları oda ve akademisyen görüşleri, teknik bildiriler ile sektör dernekleri görüşleri üzerinden oluşturulmaktaydı. Bu yıl düzenlenen sempozyumda Bursa Şube Otomotiv Komisyonu ve Kocaeli Şube Ücretli/İşsiz Mühendisler Komisyonu katılımı ile şu ana kadar oda yöneticilerinin ve akademisyenlerin sırtına yıkılan çalışma yaşamı ve ücretli çalışan mühendislerin sorunları, bizzat mühendisler tarafından ele alındı.

Sempozyumun ikinci günü gerçekleştirilen “Otomotiv Çalışanlarının Çalışma Koşulları, İş Güvencesi, Sektörün Bugünü ve Geleceğine Yönelik Beklentileri”  oturumunda Doç Dr. Aziz Konukman, Gaye Yılmaz, Ceren YAY ve Kocaeli Şube Ücretli/İşsiz Mühendisler Komisyonu birer konuşma gerçekleştirdi.

İlk sözü lan Doç. Dr. Aziz Konukman, küresel krizin kapitalizmin kendi krizi olduğunu belirterek çalışanların krizi aşma çalışmalarında bulunmasın,  krizin bedelini çalışanlara ödetileceği anlamına geleceğini söyledi. Çalışanların yüzyıllardır mücadele sonucu kazandıkları haklarının, küresel kriz ortaya çıkmadan önce, özellikle de 1980’lerden sonra tasfiye edildiğini vurgulayan Konukman,  kriz ile birlikte sermayenin “aynı gemideyiz” demeye başladığını açıkladı.  Son olarak Konukman, bu yolla krizin sermaye tarafından kazanıma çevrilmeye, krizin faturasının çalışanlara ödetilmeye çalışıldığını bildirerek çalışanların uyanık olmasını istedi.

Bursa Şube Otomotiv Komisyonu üyesi Ceren YAY akıcı ve sade bir dil ile sektörde yaşanan iş baskısı, mühendislerin çalışma koşulları, ilişkileri ve sosyal sorunları üzerinde durdu. Yay, krizin etklerini uzun çalışma saatleri, işten çıkarılma, eve iş götürmek zorunda bırakılma gibi sonuçlarla yaşayan mühendislerin, bir araya gelerek etkin örgütlenmeler oluşturması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Şube Ücretli/İşsiz Mühendisler Komisyonu şu ana kadar yapmış olduğu çalışmalar üzerinden bir sunum yaparak çözüm yolları üzerinde durdu. Konuşmacıların üzerinde birleştikleri en önemli konu mühendislerin örgütsüzlüğü olurken, komisyon adına, Selçuk KARSTARLI  aşağıdaki önerileri dile getirdi.

1- Sektörde çalışan mühendislerin, sayısı, çalışma süreleri, ücretler vb konularda güncel verilerin derlenmesi için bir çalışma başlatılmalı.

2- Ücretli mühendisleri bir araya getirecek etkinlikler organize edilmeli.

3- Ücretli mühendislere bağlı bulundukları oda tarafından hukuksal destekler sunulmalı.

4- Özlük hakları ve yasal mevzuatlar konusunda bilgilendirici faaliyetler düzenlenmeli.

5- Mühendisler ve teknik elemanlar çalıştıkları iş yerlerinde örgütlü bulunan sendikalara üye olmalılar. Mühendislerin sendikal anlamda örgütlenmeleri önündeki engellere karşı mücadele edilmeli.

 


Spread the love