Ön Ödemeli Su Sayaçlarına Karşı Eylem Yapıldı

İstanbul’da bir yurttaşın ön ödemeli (kontorlü) su sayacı taktırmamak için açtığı davanın görüşüleceği 22 Kasım günü Yenibosna İdare Mahkemesi önünde Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İdare Mahkemesi önünde “Su Hayattır Satılamaz. Ön Ödemeli Sayaçlara Hayır” yazılı pankart açan platform bileşenleri adına kısa bir söz alan Prof Dr. Beyza Üstün suyu ticarileştiren ve parası olmadığı için insanları susuz bırakan bir uygulamanın mahkeme tarafından da reddedilmesi gerektiğini belirtti. Üstün’ün ardından basın açıklaması Çevre Mühendisleri Odası Yazmanı Emine Girgin tarafından okundu.

Kontörlü su sayaçlarının hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada daha önce Ankara’da Halkevleri ve Tükoder’in açtığı davalarda bunun tescil edildiğine dikkat çekildi. Ön ödemeli su sayaçlarının özellikle yoksulları susuz bırakmak anlamına geldiğinin belirtildiği açıklamada Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu olarak suyun metalaştırılması anlamına gelen bu uygulamaya karşı hukuki ve fiili mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin altı çizildi. Açıklama sırasında sık sık “Su haktır, satılamaz”, “Kontorlü sayaç istemiyoruz”, “Herkese parasız temiz su” sloganları atıldı.

Basın açıklamasının okunmasının ardından davayı takip eden avukat Emre Baturay Altınok dava hakkında kısa bir bilgilendirmede bulundu.   

politeknik.org.tr