Öğrenci yurdunda katliamın sorumlu haritası – Politeknik

Büyük bir çocuk katliamı ile yüz yüze geldik. Adana Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatının özel ortaöğrenim öğrenci yurdunda 29 Kasım akşamı çıkan yangında 11’i çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi ise tedavi altına alındı. Yurtta zaten 31 kız öğrenci barınıyordu. Binada bulunup yangından zarar görmeyen kimse yok. Yaralıların dördünün hayati tehlikesi devam ediyor.

Çatı katı tavanının betonarme değil ahşap olduğu ve çatıya yangının yayılması ile çökme yaşandığı haber kaynaklarından edindiğimiz bir bilgi. Bu çökme ise katliamın en büyük nedenlerinden biri.
Yangın akşam saatlerinde muhtemelen yemek ve etüt saatlerinde başladı. Yangın gece yakalamadı, uykuda can almadı. Yangın zemin katta başladı ve ahşap kaplı duvarların yardımıyla hızlıca çatı katına kadar yayıldı.

Öğrenciler dışarıya çıkamadı, bunun yerine üst katlara çıkarak yangından kaçmaya çalıştı. Ölüm ve yaralanmalar böylelikle meydana geldi.

Tüm bunlar binanın yurt olarak kullanımına uygunluğu ve yangın güvenliğine ilişkin pek çok eksikliğin olduğu anlamına geliyor.

Özel öğrenci yurtlarının açılması, işletilmesi ve denetimleri Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda. Denetimler “Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği” ne göre yapılıyor.

Bir binanın yurt olarak hizmete açılması Bakanlık adına Valilikçe onay verilmesi ile mümkün.

Yangın güvenliği yok, katliam var!
Yurt binasında uygun yangın merdiveni, yangına karşı söndürme malzemesi ve tesisatı bulunmalıdır.

Yurt binasının yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olduğuna dair raporu bulunmalıdır.

Bu raporlar bakanlıklara ve yerel yönetimlere bağlı ilgili kurumlardan alınır.

Yurt başvuruları sağlık ve güvenlik yönünden istenen diğer pek çok şartla beraber yangın güvenliği ile ilgili raporlar il milli eğitim müdürlüğünce incelenir.

Buna göre başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Adana Valiliği olmak üzere, Aladağ İlçe Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü, MEB İl Müdürlüğü yangından doğrudan sorumludur!

Yurt olma niteliklerine ve güvenliğine sahip olmayan binaya yurt izni verilmiştir.

Denetim yok!
Yine yönetmeliğe göre yurtlar yılda iki defa, valilikçe görevlendirilen 2 kişiden oluşan ekiplerle denetlenmek zorundadır.

Yurt müdürleri ise doğal denetçi gibi görevlerini sürdürmekle yükümlüdür. Yine aynı yönetmelikte yurt müdürlerine ‘kanun, tüzük ve yönetmelik, genelge ve emirlere ugun olarak yurdu yönetmek, sivil savunma ve koruyucu güvenlikle ilgili görevler bakımından yurdun yangından korunması için gerekli tedbirleri almak ve bu husustaki talimat ve usulleri uygulamak’ sorumlulukları verilmiştir.

Başbakan yardımcısı ise yurtta son denetimlerin Haziran 2016’da yapıldığını açıkladı.

Yurtta yangınla gelen katliamdan ve yakılan hayatlardan yurt müdürü ve denetçiler sorumludur. Denetim raporlarını onaylayan Adana Valiliği ve MEB bir kez daha sorumludur!

Güvenli tesisat yok ise elektrik yakar!
Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor. Oysa güvenli elektrik tesisatıyla elektrik kontaklarına karşı korunmak mümkün!

İlk olarak binanın yapı ruhsatı için elektrik enerji müsadesi ve tesisat onayı aranır.

Elektrik tesisatının sağlıklı ve güvenli olup olmadığını kontrol eden ölçümler de her yıl periyodik olarak yaptırılmak zorundadır.

Bu zorunluluklara uyulduğu takdirde, bu zorunluluklar denetlendiği takdirde elektrik kontağından yangın çıkmaz!

Yok sayılan işçi sağlığı iş güvenliği
Yurt çalışanlarının olması nedeniyle yurtlar 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa bağlı olarak da denetlenir. Yurtlar bu kapsamda Binaların Yangından Korunması Hakkkındaki Yönetmelik(BYHK)’ e uymak zorundadır. Bu yasa ve yönetmeliğe göre 2014 yılından bu yana yurt binası risk analizi ve acil durum planının yapılmış olması gerekmektedir. Risk analizinde, yangına dayanıklılık, yangın ile ilgili alınan önlemler yer alır. Acil durumlar için sorumlular atanır, tatbikat yaptırılır. Kaçış yolları, çıkış kapılarını ve yollarını gösteren işaret levhalarının olup olmaması incelenir.

Acil çıkış kapılarına değil çatıya koşan öğrenciler tüm bu sağlık, güvenlik, acil durum şartlarına uyulmadığını göstermektedir.

Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı da sorumludur.

Yangınla gelen çocuk katliamı!
Adana’da Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda çıkan yangından, katledilen, hastanede hayat mücadelesi veren çocuklardan çalışanlardan yukarıda tek tek bahsettiğimiz yerel ve merkezi yönetimler sorumludur.

Politeknik