Öğrenci Komisyonları’ndan Sertifikasız Mühendislik Günleri -yenilendi-

Marmara Üniversitesi Makine, Çevre ve Kimya Mühendisliği Odası Komisyonları ve kulüplerin 4 Mayıs – 8 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenledikleri Mühendislik Günleri tamamlandı.

Kendini Kariyer Günlerinin faydacılığı ve rekabetçiliğine karşı tanımlayan Mühendislik Günleri’nin, ilk olmasından kaynaklanan organizasyon eksikliklerine rağmen mühendislik fakültelerindeki gereken boşluğu doldurmaya aday olduğu görüldü.

Açılışı Doç . Dr Ahmet ÖNCÜ’nün “ TAYLOR VE VEBLEN’den Günümüze Mühendislik” söyleşisiyle yapılan Mühendislik Günleri’nin ikinci gününde Özgür Müftüoğlu ile yapılan söyleşide üretim sistemlerinde söz sahibi olmanın toplumun tüm dinamiklerini nasıl etkilediği anlatıldı. Esnek Üretim içinde rol alan mühendisler açısından mesleki ve politik dengeler göz önüne serildi.

7 Kasım Perşembe günü Şenay Erhüseyni tarafından “Kadın Mühendislerin İstihdam Sorunları“ başlıklı söyleşide ise kadın mühendis adaylarına çalışma yaşamında karşılaşacakları sorunlardan bahsedildi. Bu sorunların tüm üretici güçlerle birlikte olunca aşılabileceği vurgulandı.

Mühendislik Günlerinin son günü, “İş Sağlığı ve İş Güvenliği “ konulu panelde mühendislerin çalıştığı her alanda “Önce İnsan” odaklı çalışma fikrinden vazgeçmemeleri gerektiğinin konuşuldu. İş Sağlığı Uzmanı ve İş Güvenliği Uzmanı iki konuşmacı kendi alanlarıyla bilgi paylaşımlarını gerçekleştirirken özellikle iş cinayetlerin arttığı Tuzla örneğini üzerinde durdular.

Kapanış konuşmasının ardından sertifikasız Mühendislik Günleri sertifikayı önemsemeden gelen katılımcıları ile bir sonraki sene de hep beraber ikincisinde buluşmak üzere sona erdi.