Odalardan 1 Mayıs Açıklamaları
Spread the love

TMMOB ve bazı Odalar 1 Mayıs ile ilgili açıklamalar yaptılar. Bazıları da yapmadılar!

TMMOB:
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı imzalı ” 1 Mayıs ile ilgili olarak TMMOB örgütlülüğüne” başlıklı bir mesaj yayınlandı.Taksim’in yeniden 1 Mayıs alanı olması için son 3 yıldır TMMOB’nin verdiği çabaya vurgu yapan açıklamada örgütlü üyeler ile birlikte “1 Mayıs‘ta ülkenin örgütlü olduğumuz her yerinde TMMOB pankartlarımızı açma ve emeğin bayramını emekçilerle ve emek dostları ile birlikte alanlarda kutlama” çağrısı yapıldı.

ÇMO:
Oda web sitesinde “Emeğin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamak üzere 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında alanlardayız. Haydi, 1 Mayıs alanlarına…Yaşasın 1 Mayıs…” şeklinde kısa bir çağrı metni yer alıyor.

EMO:
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu imzalı “1 Mayıs’ta Meydanlardayız” başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklamada “1 Mayıs 1977‘de kaybettiklerimizin faillerinin bulunmasını istiyoruz”, “Asgari ücretin insan onuruna yakışır olmasını istiyoruz”, “Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözülmesini istiyoruz” gibi talepler yer alıyor. Açıklama “Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Bilgisayar ve Biyomedikal mühendisi tüm meslektaşlarımızı, 1 Mayıs‘ta haklı taleplerimize sahip çıkmak için alanlara çağırıyoruz…” çağrısı ile son buluyor.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=75325

HKMO:
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası imzalı “Özgür Bir Gelecek İçin… Yaşasın 1 Mayıs” başlıklı bir açıklama yayınlandı. Ülkemizde 1 Mayıs’ın tarihçesi, Taksim alanının kazanılması, kamusal alanının tasfiyesi, kriz, Tekel gibi konulara değinilen açıklama “Açlığa, sömürüye, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz çalışma ve köleliğe, kapitalizme ve emperyalizme karşı direnmek için”, “Özgür bir ülke ve insanca yaşam şiarını ülkemizin kalbine işlemek için, “Her yerdeyiz, alanlardayız ve Taksim‘deyiz!” çağrısıyla sona eriyor.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=7249

Mimarlar Odası:
Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu imzalı “1 Mayıs’ta da Emek ve Emekçilerle Beraberiz..!” başlıklı bir açıklama yapıldı.Açıklamada emek, kapitalizmin krizi, neo-liberal politikalar, Anayasa değişiklikleri, kamunun tasfiyesi, kentsel dönüşüm, Tekel konularına değinilen açıklamada “Mimarlar Odası, 56 yıllık geçmişi ile emek ve demokrasinin yanında yer almıştır. “Kamu ve toplum yararına” bir mimarlık çabası ve “Mimarlar Odası toplum hizmetinde” şiarı bu birlikteliğin ve dayanışmanın kaynağını oluşturmaktadır” deniliyor.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.mo.org.tr/index.cfm?sayfa=Belge&Sub=detail&RecID=2659

MMO:
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar imzalı “MMO Sanayisizleşmeye, İşsizliğe, Güvencesiz çalışma ve Yoksulluğa karşı Taksim ve bütün 1 Mayıs alanlarında olacaktır” başlıklı bir açıklama yaptı.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=15422

Maden Mo:
Maden Mühendisleri Yönetim Kurulu imzalı “İşsizliğe, Yoksulluğa, Sömürüye Hayır Demek için 1 Mayıs’ta Alanlardayız” başlıklı bir açıklama yapıldı. Açıklamada işsizlik, yoksulluk, güvencesiz çalışma, özelleştirmeler ve Tekel konularına değinilen açıklama “1 Mayıs‘ta başta Taksim olmak üzere tüm kentlerimizin alanlarını 1 Mayıs‘ı kutlama alanına çevirmek, yeni liberal saldırılara artık dur demek ve haklı taleplerimize sahip çıkmak için tüm meslektaşlarımızı alanlara davet ediyoruz.” denilerek sona eriyor.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=4843&tipi=3&sube=0

KMO:
Kimya Mühendisleri Yönetim Kurulu imzalı “Yaşasın İşçilerin Emekçilerin Birliği ve Dayanışma Günü, Yaşasın 1 Mayıs ” başlıklı bir açıklama yapıldı. 1 Mayısların uluslararası ve ülkemizdeki tarihsel gelişiminin vurgulandığı açıklamada Oda üyeleri, “böyle bir ortamda, tüm emekçilerle birlikte işsizlik, açlık ve sefalete karşı demokrasi taleplerinin haykırıldığı bu alanlarda TMMOB pankartı altında 1 Mayısı kutlamaya” davet edildi.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.kmo.org.tr/index.php/joomla-home/609-yaasn-cilerin-emekcilerin-birlii-ve-dayanma-guenue-yaasn-1-mayis

JMO:
Jeoloji Mühendisleri Yönetim Kurulu imzalı “1 Mayıs 2010’da Alanlardayız” başlıklı bir açıklama yayınlandı. Taksim alanının kazanılmasına vurgu yapan açıklamada Yeni liberal saldırılara artık dur demenin, emekçiler arsındaki dayanışmanın, birlikte etkin bir karşı duruşun görünümünü göstermek için, “Haydi, emeğin birlik, mücadele, dayanışma gününü kutlamaya. ” deniliyor.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.jmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=3849&tipi=1&sube=0

İMO:
İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 1 Maysı 2010 kutlamaları için “Yıllardan sonra Taksim’deyiz. Taksim’i kazandık; sıra diğer hak ve özgürlüklerde” başlıklı bir açıklama yayınlandı.Taksim’in 1 mayıs eylemine açılmasının 79’dan beri süregelen mücadelenin sonucu olduğu vurgulanan açıklamada “Başta Taksim olmak üzere, ülke sathına yayılacak 1 Mayıs kutlamaları, hak ve özgürlükler mücadelesinin simgesi olarak tarihteki yerini alacaktır.” deniliyor.

JFMO:
Jeofizik Mühendisleri Odası 13. Dönem Yönetim Kurulu imzalı bilgi notunda TMMOB tarafından yapılacak açıklamaya yer verilirken sadece Ankara ‘da yapılacak 1 Mayıs mitinginin bilgileri paylaşılmış.

Gıda MO:
Oda web sitesinde “Tüm üyelerimizi çalışanların bayramı olan 1 Mayıs kutlamalarına davet ediyoruz.” şeklinde bilgi notuna yer veriliyor.

Metalurji MO:
Herhangi bir açıklamanın yer almadığı oda web sitesinde TMMOB’nin 1 mayıs afişine yer verildi.

Peyzaj Mimarları Odası:
Oda tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken TMMOB tarafından ypılan 1 Mayıs 2010 açıklamalarına Oda web sitesinde yer verildi.

ŞPO:
Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu imzalı “1 Mayıs Emeğin Birlik, Mücadele Dayanışma Günü Bayramı” başlıklı bir açıklama yayınlandı.Taksim’in 1 Mayıs mitingine açılmasının önemine değinilen açıklamada “Şehir Plancıları Odası olarak, üyelerimiz ile birlikte 1 Mayıs‘ta ülkenin örgütlü olduğumuz her yerinde TMMOB pankartlarımızı açmak ve emeğin bayramını emekçilerle ve emek dostları ile birlikte alanlarda kutlamak kararlılığındayız.” deniliyor.

Açıklamanın tam metni için:
http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=1524&tipi=3&sube=0

Diğer Odalar ?
Toplam 9 Odanın (Fizik Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, Petrol Mühendisleri Odası, Tekstil Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Gemimo, Gemi Mühendisleri Odası) ‘1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ ile ilgili herhangi bir duyurusu ve açıklaması bulunmuyor.

politeknik.org.tr


Spread the love