Odalar Açıkladı: “1453 hektar Orman Yok Olacak, 2.5 milyon Ağaç Kesilecek”

3.köprünün inşa edilebilmesi için imar ve çevre düzeni planları üzerinde yapılan değişikliklerle ilgili dava açan 11 Oda, dün (25 Ocak 2011) yaptıkları basın toplantısıyla projenin asıl amaçlarını ve olası sonuçlarını anlattılar.
 
TMMOB’ye bağlı Çevre, Elektrik, Harita ve Kadastro, İnşaat, Kimya, Makina, Orman Mühendisleri Odaları ile Mimarlar ve Peyzaj Mimarları Odaları İstanbul şubelerinin katıldığı basın toplantısında 3.köprü projesini gerçekleştirebilmek için “1/25 000 Ölçekli İstanbul İli Kuzey Marmara Otoyolu Nazım İmar Planı” ile bu planın dayanağı olan “1/100 000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı”nda yapılan değişikliklerin yasa dışı yanları ayrıntılarıyla açıklandı. 
Değişiklikleri “yasa dışı yasal kılıflar” olarak tanımlayan Odalar, projenin gerçekleşmesi sürecinde, köprünün inşaa edileceği arazi üzerinde inşaat faaliyetleriyle birlikte altyapı, toplu taşıma, ticari ve sosyal fonksiyonların açığa çıkacağı ve toplam 350 milyar dolarlık bir pazar oluşacağı, bu pazarın büyük sermaye gruplarının kurtarıcısı olduğu ifade edildi.
3. köprü projesinin hayata geçmesi halinde, etki alanı içinde kalan 680 hektar doğal sit alanının, 931 hektar tarım alanının, 1453 hektar ormanın yok olacağını ve 2.5 milyon ağacın kesileceğinin de ifade edildiği açıklamada yaşam kaynakları olan ormanlar ve su havzalarının yok edileceği vurgulandı.
 
 
politeknik.org.tr