Nükleer Karşıtı Platform Kongresi Yapıldı

Sekretaryası Çevre Mühendisleri Odası tarafından yürütülen, Nükleer Karşıtı Platform Kongresi 30 Kasım 2008 Pazar günü, İMO Rüştü Özal Konferans Salonu’nda, Ankara’da yapıldı. Otuzu aşkın kurum-kuruluş, meslek örgütü, sendika ve seksene yakın nükleer karşıtının katıldığı Kongre, ÇMO Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Kilim’in açılış konuşmasıyla başladı.

Divan Başkanlığında Erdal Apaçık, Öner Nuri Şatır ve Şaban Filiz’in yer aldığı Kongre’de Nükleer Karşıtı Platform’un 6 Eylül 2008 tarihli Eşgüdüm Toplantısı’ndan bu yana yapılan çalışmalar hakkında Çevre Mühendilseri Odası adına N.Özlem Ergenler tarafından detaylı bir bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından değerlendirme gündemine geçildi ve bu gündemde 20 kişi söz aldı.

Kongre çalışmaları için oluşturulan Karar Taslakları ve Eylem Programı Komisyonu ile Sonuç Bildirgesi Komisyonu tarafından yürütülen çalışmaların görüşülmesinin ardından yeni Yürütme Kurulu oy birliği ile oluşturuldu.

 

Kongre’nin sonuç bildirgesi aşağıda yer almaktadır.

“Türkiye’nin dört bir yanından 30 Kasım 2008 Pazar günü, Ankara’da, Nükleer Karşıtı Kongre’de bir araya gelen nükleer karşıtları olarak, geçmişteki siyasal iktidarların da gündeminde olan ve AKP hükümeti ile daha da doruğa çıkan nükleer enerji politikalarına karşı mücadele kararlılığımızla bir dizi eylem ve etkinlik programını oluşturmak üzere bir araya geldik.

AKP hükümetinin ülkemizde hayata geçirmeye çalıştığı nükleer enerji programına ve bu konuda halkı yanıltıcı politikalarına karşı tüm kamuoyunu geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Bilimsel gerçekleri, halkın haklı tepkisini ve Çernobil gibi nükleer facia deneyimlerini göz ardı eden, ülkemizi kirli ve terkedilmiş eski teknolojilere mahkum eden hükümet, bu tutumu ile aslında çevre ve halk sağlığını da gözden çıkarmıştır. Nükleer enerji santrali kurmayı bırakın, henüz dünyanın hiçbir bölgesinde, nükleer atıkların saklanması ve imhası için, lisanslı nihai bir çözüm ve depolama alanı bulunmadığı bilinen bir gerçektir. Ancak AKP hükümetinin tercihi bilimden, yaşamdan, halktan değil siyasi ve ekonomik çıkar gruplarından yana olmaktadır. Siyasi iktidar, ülkemizdeki nükleer enerji pazarı arayışlarına çanak tutmakta, yerli ve yabancı sermayeyi nükleer çılgınlığa davet etmektedir.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen bizler, Türkiye’nin verimli, etkin ve yenilenebilir bir enerji politikasına sahip olması için uğraş vereceğiz. Sağlıksız, geleceğimizi tehdit ederek ipotek altına alan AKP hükümetinin nükleer enerji santrali kurma ısrarına karşı sesimizi hep birlikte daha da yükselteceğiz. Ülkemizde kurulması düşünülen nükleer santrallerin kirli, pahalı, riskli, dışa bağımlı bir teknoloji olduğunu kamuoyunun gündemine yeniden yeniden taşıyacağız. Ne nükleer atıklara ne radyoaktif sızıntılara ne yeni Çernobillere ne de bize radyasyonlu çay içirmeye çalışan yeni bakanlara tahammülümüz olmadığını AKP hükümetine ve nükleer maceracılara bir kez daha göstereceğiz.

Ne Akkuyu’da, Ne Sinop’ta Ne Türkiye’de Ne de Dünyanın Herhangi Bir Yerinde Nükleer Santral Yapılmasını kabul etmeyeceğiz! Türkiye ve dünyada nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası emek, barış ve demokrasi yanlısı güçlerle birlikte mücadele edeceğiz! Evde, Okulda, İşte, Sokakta, Metroda, her yerde, yaşamımızın her alanında Nükleere Karşı Eylem’de olacağız!

NÜKLEER KARŞITI PLATFORM”

 

Kaynak: cmo.org.tr