İnşaat Mühendislerinin yüzde 70’i yoksulluk sınırı altında yaşıyor

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şube Başkanı Sadi Sürenkök, meslektaşlarının yüzde 70’inin yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalıştığını bildirdi.

Sürenkök, İnşaat Mühendisleri Odası’nın 54. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, geçen sürede sorunlarının her geçen gün arttığını belirterek, “Bugün meslektaşlarımızın yüzde 20’si işsizdir. Yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında bir ücretle çalışmaktadır. Yüzde 10’u ise meslek dışı işlerle uğraşmaktadır. Bu durum, üyelerimizin mesleki olarak gelişmesini, mezuniyet sonrası bilgilerini yenileyebilmesini, yeni teknolojileri özümseyip geliştirebilmesini de engellemektedir” dedi.

Kamu kesiminde çalışan meslektaşlarının özlük haklarının, keyfi olarak değerlendirildiğini ve bir tehdit unsuru olarak kullanıldığını iddia eden Sürenkök, kadro yokluğu, terfi, tazminat ödememe, pasif göreve atama, sürgün ve işten çıkarma sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını, ayrıca taşıdıkları sorumluluklara denk düşmeyen ücret politikaları nedeniyle, aldıkları maaşların şu anda asgari yaşam standardının altında kaldığını söyledi.
Şantiyede ücretli çalışan meslektaşlarının, çalışma koşulları, çalışma süreleri ve ücretlerinin çağ dışı olduğunu savunan Sürenkök, “İş güvenceleri yok. 1800’lü yıllarda olduğu gibi günde 10-12 saat hiçbir mesai almadan çalıştırılmaktadırlar. Cumartesi, pazar günleri çalışma, senelik iznini kullandırtmama gibi uygulamalara oldukça sık rastlanılmaktadır. Şantiyelerde çalışan meslektaşlarımız, yoğun iş temposu nedeniyle sosyal ilişkileri parçalanmış, birbirlerinden kopuk bir şekilde dağınık ve örgütsüz
durumdadırlar” diye konuştu.

Mühendislik bürolarında ve yapı denetim şirketlerinde ücretli çalışan meslektaşlarının iş güvencesi, sigorta, sosyal haklardan yoksun oldukları gibi, bir mühendisin sahip olması gereken yaşam standardına uygun ücret de alamadığını ifade eden Sürenkök şunları kaydetti:
“500-600-YTL ücretle bu alanda çalışan çok sayıda meslektaşımız var. Bayan meslektaşlarımız şantiyelerde tercih edilmemekte, bürolarda ise düşük ücretlerle çalıştırılmakta ve mesleği dışında hizmet işleri dayatılmaktadır. İşsizlik sorununu daha yoğun yaşamakta ve meslek alanı dışında işlere yönelmek zorunda kalmaktadırlar. Müteahhitlik yapan meslektaşlarımız ise, Kamu İhale Yasasındaki bir dizi yanlışlıktan dolayı ya iş alamamakta, ya da meslekten olmayan müteahhitlerin hiçbir mantıklı hesaba dayanmayan, anlamsız fiyat kırımları ile uğraşmaktadır. Tüm bunlara rağmen iş almayı başaranları ise, maalesef sonu genellikle iflasla biten karanlık bir döngünün içine düşmektedir. Projecilik ve Fenni Mesuliyet hizmetleri yapan üyelerimiz ise, acımasız piyasa koşulları nedeniyle emeğinin karşılığını alamamakta, birçoğu yoksulluk sınırının altında bir kazançla yaşamaya çalışmaktadır.”

Kaynak: medyayenigun.com.tr