“Mühendislik ve Mimarlık Öğrencileri Tartışıyor” Buluşmaları İstanbul’da Başladı

9 – 22 Nisan tarihlerinde Politeknik Genç’in çağrısıyla 9 farklı ilde “Mühendislik – Mimarlık Öğrencileri tartışıyor başlığı ile gerçekleşecek toplantıların ilki 9 Nisan tarihinde İstanbul’da yapıldı.

Politeknik bürosunda gerçekleştirilen toplantıda; üniversite eğitiminde yaşanan değişimin, özellikle mühendislik ve mimarlık bölümlerinde giderek daha da piyasacı bir eğitim anlayışına sebep olduğu, bu durumun ise eğitimin niteliğinde olumsuz bir etki yarattığı, mühendis – mimar yetiştiren okulların hissedilir biçimde piyasaya yönelik eğitim verdiği üzerinde duruldu.

Mühendislik ve Mimarlık alanında giderek artan işsizlik, gerekli altyapılar hazırlanmadan açılan mühendislik fakülteleri ile mezun sayısının da giderek artmasıyla, yedek mühendis ve mimarların yaratıldığı bu ortamda öğrencileri işsizlik ya da güvencesiz çalışma koşullarının beklediği dile getirildi. Üniversitelerde giderek yaygınlaşan kariyer günleri, insan kaynakları zirvesi, sektörle buluşma günleri gibi etkinliklerin de geleceksizlik kaygısı taşıyan öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştığından ancak kariyerizm denen bu bireyci yaklaşımın soruna çare olmayıp, sermayenin/şirketlerin istedikleri biçimde mühendis – mimarlar yetişmesinde önemli bir silahı olduğu üzerinde duruldu. Kariyer yarışı içerisindeki öğrencilerin zirveye çıkma çabası anlamına gelen bu tarz etkinliklerin, etkinliği öğrenci kulüplerinde örgütleyen birkaç öğrencinin sermaye ile sıcak ilişki kurup, onlara “liderlik” özelliklerini gösterme aracı olmaktan öteye gidemeyeceği, işsizliğin yüzde 20 olduğu mühendislik – mimarlık alanında, bu etkinliklere katılan öğrencilerin de yüzde 20’sinin işsizlikle burun buruna geleceği, dolayısıyla şirketlerin oyuncağı olmadığını bilen, mesleğine ve geleceğine sahip çıkan öğrenciler olarak, tüm sorunlara karşı birlikte mücadele etmenin kaçınılmaz olduğu tespitinde bulunuldu.

Önümüzdeki dönemde TMMOB öğrenci örgütlülüklerini de daha aktif hale getirerek tüm sorunlara ve saldırılara karşı, tüm illerde gerçekleşecek toplantılarda alınan kararların doğrultusunda hareket etme kararı alındı. “Mühendislik ve Mimarlık Öğrencileri Tartışıyor” başlıklı toplantılar dizisinin İstanbul’un ardından 10 Nisan’da İzmir, 11 Nisan’da Trabzon ve Ankara, 13 Nisan’da Eskişehir, 16 Nisan’da Kocaeli, 17 Nisan’da Bolu, 18 Nisan’da Bursa, 22 Nisan’da Mersin’de gerçekleştirilmesi ve  toplantı sonuçlarının  23-24-25 Nisan’da Düzce/Akçakoca’da yapılacak olan “2. Politeknik Kampı”nda biraraya getirilerek önümüzdeki dönemin mücadele programını oluşturması planlanıyor.

politeknik.org.tr