Mühendislik-Mimarlık Öğrencileri Maden Mahallesi’nde Teknik Gezi Gerçekleştirdi

Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Sarıyer Maden Mahallesi’nde 26 Mart Cumartesi günü kamusal alanın yeniden inşaası için mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin katıldığı teknik gezi ve toplantı gerçekleşti.
 
İstanbul Teknik Üniversitesi Vadi Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin üç haftadır Sarıyer’in Maden Mahallesi’nde ‘yoksul çocuklar için yapabileceğin bir şey var’ diyerek başladıkları ders faaliyeti ‘Kentsel Dönüşüm Yıkıyor Gençlik Yapıyor’ sloganıyla mahalleye bir amfi tiyatro yapılarak ilerleyen günlerde bir adım öteye taşınacak.
 
Şebeke suyu olmayan Maden mahallesi; yıllardır su hakkı mücadelesi veren, kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine rağmen barınma hakkı için inatla mücadele eden bir mahalle. Mahallede kamusal alanın yeniden inşaası için çalışmalar yapmak üzere kampanyaya Politeknik’in de dahil olması ile 26 Mart Cumartesi günü mahallede bir teknik gezi gerçekleşti. TMMOB Mimarlar Odası’ndan Mimar Hüseyin Kargın, İTÜ ve YTÜ’den mimarlık öğrencileri ve Vadili Öğrenciler bir toplantı gerçekleştirerek projenin yapılabileceği arazi alternatiflerini değerlendirip teknik detayları konuştular. En kısa sürede mahalleli – gençlik ortak çabası ile mimar ve mühendislerin desteğiyle projeye başlamaya karar verdiler. 
 
politeknik.org.tr