Mühendisleri metal işçilerinin mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz

Metal işçileri 29 Ocak’ta greve çıkmaya hazırlanıyor. DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS) ile yürüttüğü Toplu İş Sözleşmeleri(TİS) görüşmelerinde metal işçilerine patronların sözleşmesi dayatıldı. Ücret artışındaki anlaşmazlık grev kararının tetikleyicisi oldu.

Metal işçilerini grev hakları için işyerindeki oylamalar bekliyor. AKP’nin 2012 yılında Sendikalar ve Toplu Sözleşme Yasası’nda yaptığı değişiklikle işyerlerinde grev oylamasına sendikaya üye olmayan işçiler de dahil edilmişti. Patronların sendikaya üye olmayan işçilere uygulayacakları baskıyla grevin önüne geçmek hedeflenmişti. Patron baskılarına rağmen Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu işyerlerinde ‘greve evet’ kararları çıkmaya başladı bile. Sırada onlarca fabrika bekliyor. Metal işçileri haklarını yok sayan, taleplerini görmezden gelen toplu sözleşme dayatmasına, işverenlerin greve gidilmemesi yönünde başlattığı zorba ‘hayır kampanyaları’na karşı emeğine, geleceğine sahip çıkıyor.

DİSK Birleşik Metal-İş’e üye metal işçilerinin grev mücadelesi bir kez daha gösterdi ki, sendikal örgütlülük güvenceli çalışma yaşamı demektir. Sendikal örgütlülük çalışma hakkı demektir. Sendikal örgütlülük çalışma yaşamında işverenlerin her türlü baskısına, dayatmasına dur diyebilmek, emeğine sahip çıkabilmektedir.

Birçok fabrikada grev oylamaları sürecine girilirken bu oylamaların öznelerinden biri de metal işçileri arasında yer alan mühendisler olacak. Yasal bir engel olmamasına karşın toplu iş sözleşmelerine dahil edilmeyen, sendikaya üye olmayan mühendisler, grev oylamalarına katılacak. Mühendisler için güvenceli bir yaşam, güvenli bir gelecek mücadelesinde sendikal örgütlülüğün, birlikte mücadelenin önemi büyük. Emeği çalınanların kaderi artık ortak ve mücadele birleşerek büyüyecek.

Politeknik olarak mühendisleri DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye metal işçilerinin bulunduğu işyerlerindeki grev oylamasında ‘evet’ oyu vermeye çağırıyoruz. El birliğiyle örgütlenecek grev sürecinin mühendislerin sendikalı mücadelesini ileriye taşıyacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla.

Politeknik Yönetim Kurulu