Mühendisler şeker fabrikaları söyleşisinde buluştu

Politeknik, Bilim Teknik Kent Emek Söyleşileri’nin 5’incisinde, ‘özelleştirilmek istenen şeker fabrikalarını, tarımda şeker üretimini ve nişasta bazlı şekerin halk sağlığına etkilerini’ konuştu.

Politeknik Bilim Teknik Kent ve Emek Söyleşileri’nin beşincisi ‘Şeker fabrikaları neden özelleştirilemez?’ başlığıyla 22 Mart Perşembe günü ziraat mühendisi Doç. Dr. Ertuğrul Aksoy katılımıyla Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Söyleşi, Türkiye’de şeker fabrikalarının kurulması ve pancardan şeker üretiminin tarihsel süreciyle başladı. 2000’li yıllardan günümüze nüfus artışına karşı tarımsal üretimdeki azalmaya dikkat çeken Aksoy, şeker pancarından şeker üretiminde uygulanan kotalarla ilgili bilgiler verdi. Aksoy, Bakanlar Kurulu’nun nişasta bazlı şeker üretim için (NBŞ) %50 arttırma ya da eksiltme yetkisi verdiğini ama bu kotanın her yıl arttıldığını hatırlattı. Daha sonra da KHK’ ler ile kotanın tamamen kaldırıldığını belirten Ertuğrul Aksoy, Türkiye’deki NBŞ üretimi ve pazarının büyük bir çoğunluğunu oluşturan Cargill’in gizli olarak hazırlayıp Bakanlar Kurulu’na sunduğu raporda yanlış bilgiler verdiğini aktardı. Aksoy, Cargill tarafından ülkemizde tüketilen şekerin dünyanın en pahalı tüketilen şeker olarak raporlandığını ancak bu bilginin yanlış olduğunu katılımcılarla paylaştı.

Nişasta bazlı şeker üretiminin halk sağlığı için oluşturacağı zararların da anlatıldığı söyleşi karşılıklı soru- cevaplarla devam etti.Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı nasıl mücadele edileceği ve ülkemizde şeker üretimine dair nasıl bir politika geliştirilmesi gerektiğine dair yapılan tartışmayla söyleşi son buldu.

politeknik.org.tr