‘Mühendisler ne kadar ücret alıyor, nasıl yaşıyor?’ testi sonuçlandı

Kombiyi körükleyenler, körüklemeyenler, arabasıyla işe gidenler, gitmeyenler… ‘Mühendisler ne kadar ücret alıyor, nasıl yaşıyor?’ testi sonuçlandı.

Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının nasıl yaşadıklarını, nelere nasıl para harcadıklarını temel ihtiyaçları üzerinden soran testimizi sonuçlandırdık. Asgari ücret gündemdeyken, TMMOB 2017 yılı mühendis asgari ücretini belirlemişken testle maaşlarımızla belirlen yaşam koşullarımızı açığa çıkarmak istedik. On bir gün boyunca 998 mühendis, mimar, şehir plancısı teste ulaştı.

Test sorularında her şıkkın farklı bir puanı vardı. Test sonunda puanların toplamı üç farklı sonuca götürdü.

Sonuçlar şu şekilde:

Barınma
Mühendis, mimar, şehir plancılarının yarısı(%50) kirada yaşıyor. %32’si ailesinin yanında yaşamaya devam ederken, %17’si ise kendine ait bir evde kalıyor.

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan meslektaşlarımızın %67’sinin yüksek kira ve kredi taksitleriyle boğuştuğunu söyleyebiliriz.

Teste katılanların büyük bir çoğunluğu (%84) ortalama muhitlerde yaşıyor. Geri kalanlar lüks semtlerde (%8) veya site şeklinde yapılaşmış yerlerde yaşıyor.

Beslenme
Mühendis, mimar, şehir plancılarının %53’ü en ekonomik yolu seçerek karnını evinde doyuruyor. %38 oranında eve sipariş/fast food ile beslenme oranı görüyoruz. Uzun çalışma saatleri dikkate alındığında bu tip beslenmenin yüksek oranda karşımıza çıkmasını normal karşılıyoruz.

Diğerleri ile kıyasladığımızda az miktarda meslektaşımızın (%9) ağırlıkla dışarıda yemek yediğini görüyoruz.

Ulaşım
Meslektaşlarımız çoğunlukla toplu taşımayı tercih ediyor ya da başka şansı yok(%45). İş yerine servisle ulaşım sağlayanların oranı %32.

Testimize katılan mühendis, mimar, şehir plancılarının %23’ü ile özel araçlarıyla seyahat ediyor

Isınma
Doğalgaz faturalarının yüksekliği dikkate alındığında, ısınma masraflarının temel ihtiyaçlar arasında önemli bir kalem olması dikkat çekiyor. Mühendislerin yaklaşık 3’te biri (%29) kombisini kısarak giderlerini azaltmaya çalışıyor, evde kat kat giyiniyor.

Teste katılanların %57’si mevsimin gerektirdiği kadar ısınma harcaması yapıyor. Geri kalan %12 ise faturasını hiç düşünmüyor, evde şort t-shirt dolaşıyor diyebiliriz.

Eğitim masrafları
Mühendis, mimar, şehir plancılarının işe girebilmek veya teknik bilgilerini geliştirebilmeleri eğitimlerini devam ettirmeleri, meslek alanındaki gelişmeleri yakından takip etmeleri gerekiyor. Meslektaşlarımızın %35’i yüksek lisans veya doktora yaparak akademik eğitimlerine devam ederken %12’si sertifika programları vb. eğitimlere devam ediyor. Lisans eğitiminden sonra devam edilen akademik veya mesleki eğitimler de mühendis, mimar ve şehir plancılarının bütçelerine yük olarak yansıyor.

Mühendislerin %53’ü ise herhangi bir eğitim faaliyetine devam etmiyor.

Giyecek
Mühendis, mimar, şehir plancılarının önemli bir kısmının çalışma alanının plaza-ofis ortamı olduğu dikkate alınırsa giyecek alışverişi de maaşlarımızın büyük düşmanlarından… Sanılmasın ki bayıla bayıla çekiyoruz takımları, giyiyoruz o döpiyesleri, elbiseleri. “Presentable” olamamak iş güvencemizi bir miktar zedeliyor.

Teste katılanların %44’ü kredi kartlarının sınırlarına dayanarak alışveriş yapıyor. %29’u nadiren alışveriş yapıyor. %27’si ise peşin alışveriş yapmayı tercih ediyor ya da yapabiliyor.

Sosyal Hayat

Meslektaşlarımızın %60’ı arada bir arkadaş çevresiyle görüşerek sosyalleşiyor. %12’si ise konser, tiyatro, opera ayırt etmeden geziyor.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının %27’sinin sosyal hayatına ayırabilecek bir bütçesi bulunmuyor.
Meslektaşlarımızın %18’i okuduklarını, izlediklerini veya faydalandığı yayını satın alıyor. %53’ü bazen film, dergi veya kitap alıyor. “Copyleft!” diyen meslektaşlarımızın oranı ise %29.

Maaşlarımız, yaşam koşullarımız
Cevaplar, mühendis, mimar, şehir plancılarının yaşam koşullarına bakarak ihtiyaç duyulan asgari ücret hakkında fikir veriyor.

Sorulara verdikleri cevaplarla ulaşım, beslenme, sosyalleşme problemi yaşamadan hayatına devam edenler, kombiyi körüklerim diyenler ankete katılanların %8’ini oluşturuyor, 5000TL ve üzeri ücret aldıkları sonucuna ulaşıyor.
Faturasını, kirasını çok fazla düşünmeden, eğlence için de kitap dergi için de para ayırabilirim cevaplarını verenler anket katılımcılarının %57’sini oluşturuyor. Onlar testin sonunda 3500-4000 TL’lik ücret aldıkları sonucunu gördüler.
Ankete katılanların %36’si ise verdikleri cevaplarla 2500TL civarında ücret aldıkları sonucuna ulaştı. Bu katılımcılar kirayla ya da ailesinin yanında yaşıyor, dışarılarda çok dolaşmıyor, yemeye para harcamıyor, kombi körüklenmiyor, toplu taşıma kullanılıyor cevaplarını verdiler.

Politeknik Mühendis Mimar Şehir Profil Anketi sonuçlarına göre ücretler
Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları Profil Anketi (2016) araştırmasında ‘Aldığınız net ücret aralığını işaretler misiniz?’ sorusuna verilen cevaplarla açığa çıkan ücret analizi şöyle:

politeknik.org.tr