Mühendisler, mimarlar, plancılar evrim söyleşisinde buluşuyor

Mühendisler, mimarlar, plancılar mesai sonrasında buluşuyor, evrimi konuşuyor.

Politeknik Bilim Teknik Kent Emek Söyleşileri devam ediyor. Söyleşi gündemi evrim olacak. Eğitim sisteminin bilimden uzaklaştırıldığı, müfredattan evrimin çıkarılıp gerici öğelerin konulduğu bir dönemde, mühendisler, mimarlar, plancılar bilimi, bilimsel ve laik eğitimi savunmak için bir araya geliyor. 14 Eylül Perşembe saat 19:30’da Politeknik’te, moleküler biyolog F.Gözde Çilingir ile evrim söyleşi gerçekleşecek.

Evrim olmadan bilim, bilim olmadan mühendislik olmaz diyen Politeknik, tüm meslektaşlarını, mücadele dostlarını etkinliğe davet ediyor.

F. Gözde Çilingir kimdir?
İTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans ve ODTÜ Biyolojik Bilimler yüksek lisans mezunu. Singapur Ulusal Üniversitesi’nde Biyolojik Bilimler Bölümü’nde doktora öğrencisi. Yeni teslim ettiği doktora tezi GD Asya’ya özgü bir takım tatlı su kaplumbağalarının popülasyon genetiği ve genetik çeşitliliğinin korunması üzerine.

Politeknik Bilim Teknik Kent Emek Söyleşileri ’İnternet, sansür ve dayanışma ağları’ söyleşisi ile başlamıştı.

politeknik.org.tr