Mühendisler asgari ücret için ne dedi?

TMMOB’nin 2015 yılı asgari ücret belirme sürecine katkı sunmak amacıyla başlattığımız tek soruluk anket sonuçlandı.

Tek soruluk ankette mühendislere, mimarlara, şehir plancılarına ‘TMMOB SGK ile imzaladığı protokol doğrultusunda önümüzdeki günlerde ücretli mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının asgari ücretini belirleyecek. Sizce mühendislerin insanca bir yaşam için almaları gereken net asgari ücret ne kadar olmalıdır?’ sorusunu ‘1000-1500TL / 1500-2000TL / 2000-2500 TL /2500-3000TL / 3000-3500TL / 3500 ve üzeri’ şıklarıyla yönelttik.

23 Kasım Pazar akşamından, 28 Kasım Cuma akşamına kadar süren ankete 1808 mühendis, mimar, şehir plancısı katıldı.

Ankete katılan toplam 1808 mühendis, mimar, şehir plancısından 17 kişi 1000-1500 TL aralığını, 39 kişi 1500-2000 TL aralığını, 287 kişi 2000-2500 TL aralığını, 442 kişi 2500-3000 TL aralığını, 501 kişi 3000-3500 TL aralığını, 522 kişi 3500 ve üzeri şıkkını işaretledi.

anket_grafik
Mühendislerin işaretlediği şıkları yüzdelerle ifade edecek olursak; ankete katılan %0,94 1000-1500TL, %2,15 1500-2000TL, %15,87 2000-2500TL, %24,44 2500-3000TL, %27,71 3000-3500TL, %28,87 3500 ve üzeri yönünde görüş bildirdi. Ankete katılan mühendis, mimar, şehir plancılarının %52’si 2500-3500 TL net ücret aralığını insanca yaşam ücreti olarak belirledi.

Anket sonucu ücretli mühendis, mimar, şehir plancılarının asgari ücreti, insanca yaşayacak ücret kapsamında değerlendirdiklerini işaret ediyor. Çalışma yaşamının en alt sınır ücreti olarak tariflenen asgari ücret; ücretli mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının düşük ücretlere karşı insanca yaşayacak bir ücretle çalışma hayatına başlayacakları bir güvence talebi. Ankete gösterilen yoğun ilgi ve anket sonucu bu talebi mühendis, mimar, şehir plancılarının da sahiplendiğini gösteriyor.

politeknik.org.tr