Mühendis, mimar, şehir plancısı profil anketi başladı

Politeknik mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının çalışma koşullarını ve mesleki pozisyonlarını belirlemek amacıyla ‘Mühendis, mimar, şehir plancısı profil anketi’ başlattı.

Anketle mühendis, mimar, şehir plancılarının çalışma profillerini açığa çıkarmak hedefleniyor. Mühendislerin profil bilgisi çalışma yaşamında ve/veya meslek yaşamında yapılması gereken çalışmalara yön verecek.

Meslek alanları, yaş durumları, cinsiyet ve yaşanan farklılıklar
Mühendis, mimar, şehir plancısı profil anketi için meslek disiplinleri ve TMMOB’nin 2015 yılı üye sayısı gözetilerek örneklem oluşturuldu. Ankette dört farklı kota uygulanıyor. Meslek disiplinine göre alan kotası, cinsiyet kotası, yaş kotası ve istihdam kotası. Böylelikle tüm alanların analize girebilmesi, yaşa göre mesleki hayatta yaşanan farklılıkların açığa çıkarılması, kadın mühendislerin profilinin de ayrıca analiz edilmesi ve işsiz meslektaşların durumlarının açığa çıkarılması hedefleniyor.

Çalışma durumu ve tercihleri
Profil anketi mühendis, mimar, şehir plancısı topluluğunun ekonomik ve sosyal durumlarını incelediği gibi meslek yaşamındaki tercihlerini de ortaya koyacak bir araştırma olarak hazırlandı.

Mühendis, mimar, şehir plancılarının hakları
Profil anketinin açığa çıkaracağı güncel sonuçlar mühendis, mimar, şehir plancılarının mesleki yaşamlarındaki hakları ve örgütlenmeleri ile ilgili çalışmalara yol gösterecek.

Ankete katılmak için tıklayınız

afs_son_2

politeknik.org.tr