Muğla Milas’ta 7 İşçinin Zehirlendiği İşyeri “Sakıncalı” Olmasına Rağmen Kapatılmamış

Muğla’nın Milas ilçesinde 17 Haziran günü 7 işçinin yaşamını yitirdiği işyerinin kazadan önce bilirkişilerce çalışmaya sakıncalı yer olarak tespit edildiği ortaya çıktı.

Muğla Milas’ta 7 işçinin zehirlenerek hayatını kaybettiği iş kazasından önce işyerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucu işyerinin çalışmaya sakıncalı yer olarak tespit edildiği ortaya çıktı. Kazadan sonra hazırlanan raporda da, iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı, bozuk makinelerle, gaz maskesi olmadan çalışıldığı, işyerinde hiçbir uyarı levhasının yer almadığı, işçilerin iş güvenliği eğitiminden geçmediği belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Muğla Milas’ta İş güvenliği açısından sakıncalı olduğu tespitine ve bilirkişi raporuna rağmen kapatılmayan atık su tesisinde meydana gelen ölümleri yazılı bir soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.

Çelebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi:

1. Raporda, 7 işçinin öldüğü sırada işyerinde bulunmayan iş güvenliği ile ilgili önlemlerin birçoğunun ölümlerden hemen sonra sağlandığı belirtilmiştir. Raporda, ölümlerden hemen sonra işyerine bazı uyarı levhaları asıldığı, gaz ölçüm cihazları temin edildiği belirtilmiştir. Bütün bu önlemlerin alınması için 7 işçinin ölmesi mi gerekmekteydi?

2. Ölümlerden hemen sonra alınan önlemler, ölümlerin sebeplerini ve sorumlularını aklamak için midir?

3. Olayda kusurlu bulunan kurum ve kişiler hakkında hukuki işlem başlatılmış mıdır? Ölümlerin ortaya çıkmasından sorumlu olan kurumlara ne gibi yaptırımlar uygulanacaktır?

4. Milas’ta yaşanan kaza, tespit edilen ihmaller ve kazanın sonuçları göz önüne alındığında, iş kazalarının yaşanmaması için ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz?

5. Geçtiğimiz yasama yılında İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çıkarıldı. Muhalefet olarak yasaya yapmak istediğimiz tüm katkı ve öneriler reddedildi. Eksiklikleriyle çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği yasasından sonra da işçi ölümleri kesilmeksizin devam etmiştir. Bütün bu sonuçlar göz önüne alındığında İş Sağlığı ve Güvenliği yasası hakkında yaptığımız eleştirileri ve önerileri dikkate alarak yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

6. İş Sağlığı ve Güvenliği yasası çıkarıldıktan sonra, İş kazalarında yaşamını yitiren kaç kişi vardır? İş kazalarında yaşamını yitirenlerin kaçının iş yerinde inceleme başlatılmıştır? İş kazalarının sebepleri ve sorumluları tespit edilmiş midir? Sorumlular hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatılmış mıdır?

7. 7 işçinin ölümünün yaşandığı işyerinde daha önce Güllük belediyesinin mahkeme kararı ile bilirkişilerce hazırlanan tespit raporunda, işyerinde çalışmanın sakıncalı olduğu, İş güvenliğinin yetersiz olduğu belirtilmiştir.  Bilirkişilerce hazırlanan tespit raporunun ilgililere verildiği bilgileri doğru mudur? Bu rapor tarafınıza ulaşmış mıdır? Böyle bir raporun varlığına rağmen iş yerinde çalışmalar neden durdurulmamıştır? Bu rapor neden dikkate alınmamıştır? Bu raporu dikkate alamayan yetkililerinde 7 kişinin ölümünde sorumluluğu yok mudur?

Kaynak: Sendika.Org