Mühendisler Uyardı: Halkın Sağlığı Oyuncak Değildir!

26 Nisan Pazar günü Ankara Kızılay’da bir araya gelen yüzlerce mühendis AKP’nin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı eliyle uygulamaya soktuğu ve planlarını yaptığı değişiklikleri protesto etti.

Binlerce mühendisi işsiz bırakacak, halk sağlığına yönelik ciddi tehdit yaratabilecek düzenlemeler Ziraat Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Tüketici Hakları Derneği adına okunan ortak basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Bitki koruma ürünlerinin satışında mühendisler için sınav şartının getirilmesi, bu ürünlerin hiç bir hazırlık yapılmaksızın reçeteli satılması zorunluluğunun getirilmesi, tarım danışmanlığı ücretlerinin düşürülmesi ve tarım ve gıda sektöründe mühendislere yönelik uygulamaların eleştirildiği basın açıklamasında bu düzenlemelerin mühendisleri çalışamaz duruma getirdiği gibi halkın da sağlığını tehdit eder hale geldiği belirtildi. Ayrıca odaların görüşleri dikkate alınmadan kapalı kapılar ardında hazırlanan “Veterinerlik, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Yasa Tasarısı” ile sorumlu yöneticiliğin kaldırılarak 15.000 mühendisin işsiz bırakılacağı ve gıda güvenliğinin ortadan kalkacağı belirtilerek bu yasa tasarısının acilen geri çekilmesi talep edildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın mühendislik bilgisine yeterince özen göstermediğinin belirtildiği açıklamada bunun kanıtı olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürü‘nün Mimar, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü‘nün Tarih Öğretmeni, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Vekili ile Strateji Geliştirme Başkanı‘nın Kaymakam olması, hemşirelerin dahi Bakanlıkta Daire Başkanlığı yapıyor olmaları gösterildi.

Okunan basın açıklamasının ardından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı.