Mühendisler Aleyhine Düzenlemelere MMO’dan Tepki Açıklaması
Spread the love

Hükümetin araştırma geliştirme (Ar-Ge) mevzuatında yaptığı son değişikliklere MMO’dan tepki geldi.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, bir yıl önce Ar-Ge yasasında çalışanlar lehine yapılan düzenleme ortadan kaldırılarak bu kez işletmeler lehine değişikliğe gidildiğine işaret ederek, “Alt yapı gereksinimini dışlayan ve nitelikli Ar-Ge personeli istihdamını düşürecek olan bu düzenleme bir Ar-Ge cinayetidir” dedi.

“DÜZENLEME MÜHENDİSLER ALEYHİNE”

Koramaz yaptığı açıklamada, TBMM’de benimsenen “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 8 ve 15. maddeleri ile “5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” ve bu Yasa uyarınca çıkarılan yönetmelikte mühendisler aleyhine düzenleme yapıldığını bildirdi.

Gelişmekte olan ülkelerde işletmelerin cirolarından Ar-Ge’ye fon ayırmaları ve ayrı bir Ar-Ge bölümü kurulmasının büyük bir sorun olduğuna işaret eden Koramaz, “Bu bölüm kurulduğunda genellikle nitelikli mühendis kadrosuna ihtiyaç duyulmaktadır. Böylece alt yapının kalıcı olması, Ar-Ge projelerinde etkin çalışılması ve yeni projeler üretilmesi söz konusu olabilmektedir” dedi.

Koramaz, Ar-Ge personelinin ücretlerinden kesilen gelir vergisinin doktoralı olanlarda yüzde 90, mühendislerde yüzde 80 muafiyete tabi kılındığını, yeni düzenlemede ise söz konusu gelir vergisi muafiyetinin, çalışanlardan alınarak işletmelere aktarıldığını vurguladı.

Bu düzenlemenin, Ar-Ge personeli çalıştıran işletmelerde nitelikli personel istihdamını baltalayıcı ve düşürücü nitelikte olduğunu belirten Koramaz, bir süre sonra mevcut Ar-Ge personelinin daha düşük ücret kıskacına alınıp ayıklanacağını, yerlerine düşük ücretle yenilerinin geleceğini ve yine kalıcı bir Ar-Ge alt yapısı oluşturulamayacağını ifade etti.

Koramaz, “küresel krizin olumsuz etkilerinin giderilmesi”ne yönelik olarak gerekçelendirilen yasa ile yüksek nitelikli iş gücünün ücreti ile oynanarak, zaten yeterince oluşturulamayan Ar-Ge alt yapısını bozucu ve çalışanlar aleyhine bir düzenlemeye gidildiğine işaret etti.

Düzenleme ile Ar-Ge Yasası’nın daha fazla ülke aleyhine bir içeriğe kavuştuğunu savunan Koramaz, şöyle dedi:

“Söz konusu yasa kapsamında Ar-Ge Merkezi başvurusu yapan kimi firmaların, gelir vergisi stopajı desteğine el koymak için girişimler içinde oldukları ve yasal açıdan zor durumda kalmamak için, personellerine, ücretlendirme sistemini değiştirecek yeni sözleşmeler imzalamaları için dayatmalarda bulundukları biliniyordu. Bakanlar Kurulu’nun, bu düzenleme ile söz konusu firmaların çalışanlarına yasayla tanınan bir hakka el koyma yönündeki sıkıntı ve eğilimlerine ilişkin bir çözüm geliştirdiği anlaşılmaktadır. Oysa gerçekten Ar-Ge alt yapısı kurulmak isteniyorsa, bu “Ar-Ge cinayeti’nden geri dönülmeli ve gelir vergisi muafiyeti doğrudan ücretliler ile ücretli mühendislere intikal ettirilmelidir.”

 

Açıklamanın tam metni için tıklayınız.

 

 


Spread the love