İMO Saldırısına Çeşitli TMMOB Birimlerinden Tepkiler
Spread the love

 

TMMOB ADANA İKK

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 03 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üye Toplantısında toplantının divan başkanlığını yapan TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç‘e ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticilerine kendilerini “Artı İvme” olarak adlandıran grup tarafından saldırılmıştır.

TMMOB Adana İKK olarak, odalarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı kınıyoruz. TMMOB birlikteliğine karşı yapılan her türlü saldırının karşısında dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiriz.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Umut ÇELİK- TMMOB Adana İKK Sekreteri

TMMOB BODRUM İKK

 İMO’da Devrimci Demokrat Mühendislere Saldırıyı Kınıyoruz

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin, 3 Haziran 2009 tarihinde yapılan olağan üye toplantısının, kendini bilmez bir grup tarafından sopalarla basılarak, oda üye ve yöneticilerine saldırıda bulunulduğunu, İMO‘da üç dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğini sürdüren ve toplantının divan başkanlığında bulunan Sayın Taner Yüzgeç‘in yaralandığını, toplantıda bulunan İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerinin ağır şekilde darp edildiğini  üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Saldırıda yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Bodrum İlçe  Koordinasyon Kurulu olarak, odalarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı kınıyor; bu tür çirkin saldırıların TMMOB örgütlülüğü içerisindeki mücadele geleneğine yakışmadığını hatırlatıyoruz.

Semayi Yaman- Bodrum İKK Sekreteri

TMMOB ESKİŞEHİR İKK

Kınıyoruz

3 Haziran 2009 tarihinde yapılan Ankara Şube Olağan Üye Toplantısı sırasında İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Taner Yüzgeç‘e yapılan saldırıyı büyük bir üzüntü ile karşılamaktayız.

İMO ve TMMOB örgütlülüğünü hedef alan, devrimci, demokrat mühendislere yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. TMMOB birlikteliğine karşı yapılan her türlü saldırının karşısında dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor,  Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu olarak bu olayı kınıyor, anti demokratik olan her tür eylemin karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri- Derya Özkar

TMMOB DENİZLİ İKK

 
Kınıyoruz
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin, 3 Haziran 2009 tarihinde yapılan üye toplantısının, bir grup tarafından basılarak, sopalarla oda üye ve yöneticilerine saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Daha önce İMO‘da üç dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğini sürdüren ve toplantının Divan Başkanı Taner Yüzgeç ile İMO Yönetim Kurulu üyelerinin de darp edildiği saldırıda yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak, odalarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik nereden gelirse gelsin her türlü saldırıyı kınıyor; bu tür çirkin saldırıların TMMOB örgütlülüğü içerisindeki mücadele geleneğine yakışmadığını hatırlatıyoruz.
Fatih Yaşa- Denizli İKK Sekreteri

TMMOB DİYARBAKIR İKK

İMO Yöneticilerine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

İMO Ankara Şubesinin üye toplantısı sırasında, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Taner Yüzgeç ile İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerine saldırılarak darp edilmiş olmalarını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
TMMOB camiasında daha önce yaşanmamış olan bu çirkin olayın TMMOB gibi Türkiye‘nin en önemli demokratik dinamiklerinden biri olan bir yapıda gerçekleşmiş olması kabul edilebilir değildir. Emek ve demokrasi mücadelesi yürüten kurumlarda demokratik tartışma kültürünün altını dinamitleyecek bu tür girişimlerden özenle kaçınılması gerekmektedir. Demokrasi güçlerine yönelimin oldukça üst düzeye çıktığı, baskıların arttığı bu dönemde birlikte ve dayanışma içinde hareket etmek gerekliliği temel yaklaşım olarak benimsenmelidir.
TMMOB Diyarbakır İKK olarak bu çirkin saldırıyı kınıyor, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için herkesi sorumlu ve sağduyulu davranmağa çağırıyor, saldırıda yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB İZMİR İKK

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç Şahsında İMO Yöneticilerine Yapılan Saldırı Kabul Edilemez. Kınıyoruz!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince 03 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üye Toplantısında TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi İMO Önceki Başkanlarından Taner Yüzgeç‘e ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticilerine kendilerini “Artı İvme” olarak adlandıran grup tarafından saldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu saldırıyı kabul etmemiz ve içimize sindirmemiz mümkün değildir. KINIYORUZ.
Özellikle Sendikaların ve Odalarımızın üzerinde siyasi iktidarın baskı ve saldırılarının yoğunlaştığı bir ortamda bu saldırının gerçekleştirilmiş olması ayrı bir anlam taşımaktadır.  Böylesi bir ortamda bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kendilerine devrimci, demokrat vb. sıfatları takıyor olmaları da üzerinde değerlendirme yapılması gereken bir konudur.
Taner YÜZGEÇ ve diğer İMO yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu nereden gelirse gelsin bu tür saldırıları TMMOB örgütlülüğüne yapılmış sayacaktır.
 İzmir İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB KOCAELİ İKK

Kınıyoruz

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 03 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üye Toplantısında toplantının divan başkanlığını yapan TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç‘e ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticilerine kendilerini “Artı İvme” olarak adlandıran grup tarafından yapılan saldırıyı üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız,

1954 yılından beri her türlü zorlukta örgütlülüğünden ve birlikteliğinden aldığı güç ile dimdik ayakta duran TMMOB bu ve benzeri saldırılara karşı yine tek yürektir. Bu gibi davranışlardan prim bekleyenler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da örgütümüz tarafından dışlanarak yaptıklarının utancı ile yalnız kalacaktır. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun der bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu olarak nefretle kınadığımızı bildiririz.
Yalçın Ergen- Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

 

TMMOB VAN İKK

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç Şahsında İMO Yöneticilerine Yapılan Saldırı Kabul Edilemez

İnşaat Mühendisleri Odası, Ankara Şubesinin 3 Haziran 2009 tarihinde yapılan üye toplantısının bir grup mühendis tarafından basılarak sopalarla oda üye ve öneticilerine saldırıda bulunulduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
Daha önce İMO‘da 3 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeliğini sürdüren ve toplantının Divan Başkanı Taner YÜZGEÇ ile İMO Yönetim Kurulu Üyelerinin de darp edildiği saldırıda yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Taner YÜZGEÇ‘e yapılan bu saldırıyı tüm TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Üyelerine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu olarak nedeni ne olursa olsun, Odalarımıza ve meslektaşlarımıza yönelik yapılan saldırıların hiçbir soruna çözüm olmayacağı gibi TMMOB üyeleri arasında nefret tohumları serpileceğine inanmaktayız.
Bu çirkin saldırıların TMMOB örgütlülüğü içerisindeki mücadele geleneğine yakışmadığını hatırlatıyoruz.
Saldırıdan etkilenen meslektaşımızın acısını ve üzüntüsünü paylaşmaktayız. Yapılan insanlık dışı, akıl tanımaz saldırıyı kınıyor, TMMOB birlikteliğine karşı yapılan her türlü saldırının karşısında dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
Şevket Akdemir – Van İKK Sekreteri

TMMOB ZONGULDAK İKK

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç ve İMO Yöneticilerine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesince 03 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üye Toplantısında TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Taner Yüzgeç‘e ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticilerine kendilerini “Artı İvme” olarak adlandıran grup tarafından saldırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Bu saldırıyı kınıyor, gerekçesi her ne olursa olsun; özellikle şiddetin, kendilerini aydın ve demokrat olarak niteleyen insanların asla başvurmaması gereken bir yöntem olduğunu hatırlatıyor şiddeti benimseyen insanların TMMOB‘de yeri olamaz diyoruz.
Taner YÜZGEÇ ve diğer İMO yöneticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu olarak nereden gelirse gelsin bu tür saldırıları TMMOB örgütlülüğüne yapılmış sayacağımızın bilinmesini istiyoruz.
Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulumuz,

Onlarca yıllık demokrasi mücadelesini her alanda sürdüregelmiş, tüm karar ve uygulama mekanizmalarında demokratik geleneği yaşama geçiren TMMOB örgütlülüğünün bu yaşananları ve TMMOB üzerinden siyaset yapma anlayışının kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

Demokrasi geleneğimiz gereği, örgütlülüğümüzün yarattığı mekanizmaların sonuna kadar işletilmesi gerektiği ve bu yaşananların tüm birimlerimizde en geniş şekilde tartışılarak, yaşanan sürecin nedenlerinin ortadan kaldırılmasının bir zorunluluk olduğu görüşündedir.
TMMOB Denetleme Kurulu


TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU: “KURUL ÜYEMİZE ve İMO‘YA YAPILAN SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

TMMOB‘nin onurlu tarihine kara bir lekeyi ekleyen “Artı İvme” olarak adlandıran bir grup tarafından TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesinin 3 Haziran 2009 tarihinde yaptığı üye toplantısın da divan başkanlığı yapan, yüreği emekten ve halktan yana atan, kurul üyemiz Taner YÜZGEÇ‘e ve İMO Merkez ve Ankara Şubesi Yöneticilerine, üyelerine ve çalışanlarına Kürsü ve divan dokunulmazlığı hiçe sayılarak yapılan bu saldırının TMMOB‘nin demokrat geleneğinde yeri olmadığı gibi, tüm demokrat kurum ve kuruluşlar ve tüm ilerici kesimler için telafisi mümkün olmayan bir utanç yaratmıştır. Şiddetle kınıyoruz.
TMMOB Yüksek Onur Kurulu

İMO Şubelerinden ve Kurullarından Destek ve Kınama Açıklamaları

İMO ADANA ŞUBE

Ankara Şubemizin, 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirmekte olduğu   olağan üye toplantısı sırasında, bir grup saldırgan tarafından, toplantının divan başkanlığını yürüten,  kendisi gerçek bir demokrat ve oda emekçisi olan eski genel başkanımız Sayın Taner YÜZGEÇ ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine yapılan  çirkin saldırıyı  kınıyoruz. Odamız tarihinde  bugüne kadar yaşanmamış olan bu tür  kaba saldırıların  İMO‘nun  demokrasi mücadelesini etkilemesi mümkün olmayacaktır.

Odamız, geçmişten buyana  sürdürdüğü demokrasi mücadelesine,  demokrasiye inanan tüm üyeleri ve birimlerinin desteği  ile  kararlılıkla devam edecek, bu çirkin saldırıyı  gerçekleştirenler ise İMO tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır.     

Şube olarak, demokrasi kültürümüze ve geleneğimize yakışmayan bu saldırıda yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri ise nefretle  kınıyoruz.
İMO Adana  Şube

İMO ANTALYA ŞUBE

 Büyük üzüntü duyduğumuz 3 Haziran 2009 günü gerçekleşen utanç verici saldırıyı nefretle kınıyor, başta Taner Başkan olmak üzere yaralanan tüm arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İMO Antalya Şube

İMO AYDIN ŞUBE

3 Haziran 2009 tarihinde yapılan Ankara Şube Olağan Üye Toplantısı sırasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İMO Aydın Şube Yönetim Kurulu ve üyelerimiz olarak İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile eski Oda Başkanımız Taner Yüzgeç‘e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların en ağır biçimde cezalandırılmaları konusunda, TMMOB‘nin ve Odamızın alacağı her türlü girişimin arkasında olduğumuzu bildiririz.
İMO Aydın Şube

İMO BALIKESİR ŞUBE

TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Taner Yüzgeç ve İMO yöneticilerine yapılan bu çirkin saldırıyı örgütlülüğümüze karşı yapılmış bir saldırı olarak görmekteyiz.

Bu çağda böylesine ilkel bir davranışı sergileyenleri ne olursa olsun anlamak mümkün değildir. İlkel toplumların başvurduğu bir davranış biçimi olan şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz.

Bu anti demokratik davranışı sergileyenleri, Balıkesir Şubesi olarak şiddetle kınıyoruz.

Geçmiş süreçte Oda Başkanlığımızı da yapan ve demokrat kimliğiyle tanıdığımız Sayın Taner Yüzgeç‘e, Ankara Şubesi yönetici ve çalışanlarına, üyelerimize ve tüm Genel Merkez yöneticilerimize geçmiş olsun diyoruz.
İMO Balıkesir Şube

İMO ÇANAKKALE ŞUBE

Ankara Şubemizin 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşen Olağan Üye Toplantısında kendini bilmez bir grubun sebep olduğu üzücü olaydan dolayı TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Sayın Taner Yüzgeç‘e geçmiş olsun der, esef verici bu olayı şiddetle kınarız.
İMO Çanakkale Şube

İMO DENİZLİ ŞUBE

Ankara Şubemizin 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşen Olağan Üye Toplantısında meydana gelen demokratik olmayan üzücü olayları ve yapılanları şiddetle kınıyoruz.

Başta TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyemiz Sayın Taner Yüzgeç‘e, Genel Merkez yöneticilerimize, Ankara Şube yönetici ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
İMO Denizli Şube

İMO DİYARBAKIR ŞUBE

Ankara Şubemizin 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirdiği olağan üye toplantısında yapılan saldırıyı kınıyoruz. TMMOB ve İMO camiasında bir ilk olan bu saldırı İMO‘nun geçmişten bugüne yapmış olduğu devrimci demokrat geleneğine yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilmelidir ki TMMOB ve İMO bu tarz kabadayı yöntemlerle sindirilemez ve zayıflatılamaz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra  da İMO devrimci demokrat ve yurtsever mücadelesine azimle ve kararlılıkla devam edecektir. Bu saldırı İMO camiasının hafızasından hiç çıkmayacak ve her daim utançla anılacaktır.

Bu nedenle saldırıya uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu utanç verici olayı gerçekleştirenleri kınıyoruz.
İMO Diyarbakır Şube

İMO ESKİŞEHİR ŞUBE

3 Haziran 2009 tarihinde yapılan Ankara Şube Olağan Üye Toplantısı sırasında İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile eski Oda Başkanımız Taner Yüzgeç‘e yapılan saldırı Şubemizde de büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.

İMO ve TMMOB örgütlülüğünü hedef alan, devrimci, demokrat mühendislere bu saldırıyı Şube olarak kınıyor, anti demokratik olan her tür eylemin karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.
İMO Eskişehir Şube

İMO GAZİANTEP ŞUBE

03 Haziran 2009 tarihinde Ankara Şube‘mizde yapılmakta olan bir toplantı sırasında, toplantıyı basarak kendilerini ” + ivme ” olarak tanıtan bir grup tarafından,  geçmiş dönemlerde İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı yapmış ve halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi olan ve oturuma başkanlık eden Sayın Taner YÜZGEÇ‘ i, İMO Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerini darp eden ve insanlık onuruna yakışmayan hareketler sergileyen ” + ivme ” grubunu kınıyoruz.  

Bu saldırıyı tüm örgütümüze ve örgütlülüğümüze yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Saldırıda yaralanan Sayın Taner YÜZGEÇ Bey‘e ve toplantıda hazır bulunarak darp edilen diğer katılımcılara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu saldırının asla unutulmayacağının, yapanların yanına kar kalmayacağının bilinmesini istiyoruz.
İMO Gaziantep Şube

İMO HATAY ŞUBE

3 Haziran 2009 tarihinde yapılan Ankara Şube Olağan Üye Toplantısını sopalarla basarak bir önceki dönem başkanımız Sn. Taner Yüzgeç‘i yaralayan ve Yönetim Kurulu üyelerimizi darp eden Artı İvme grubunu nefretle kınıyoruz.

Bu saldırı, hepimize yapılmış bir saldırıdır. TMMOB ilke ve geleneklerine sahip çıkarak bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı TMMOB ortamında gerekli yanıt verilecektir.

Oda ve Ankara Şube kurul üyelerine, çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
İMO Hatay Şube

İMO İSTANBUL ŞUBE

İMO Yöneticilerine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 3 Haziran 2009 tarihinde yapılan olağan üye toplantısında Oda Eski Başkanı Taner YÜZGEÇ‘le birlikte İMO ve Ankara Şube Yöneticilerine yapılan saldırıyı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Uzunca bir süredir mühendis olma kimliklerini “Artı İvme” olmanın arkasına koyarak, Odamızı ve Odaları”grupsal bir çıkar” merkezi haline getirmek isteyenleri de üzüntüyle izliyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak;

Genel kurullarımızı ve benzeri toplantıları, mesleki demokratik bir ortamda yeni şeylerin söylendiği ve öğrenildiği, hoşgörünün hakim olduğu bir ortam olarak görüyoruz. Yine yapmış olduğumuz toplantı ve etkinliklerimizi de, söylenmesi gerekenlerin söylenmesini sağlayan, demokratik katılım kültürünü geliştiren ortamların bir parçası olarak görüyoruz.

Ayrıca, kendimizi bir grubun değil, Odamıza üye olan tüm İnşaat Mühendislerinin yöneticisi ve yönetimi olarak görüyoruz.

Odamız ve Şubelerimiz; bundan sonra da yasa, yönetmelik ve genel kurul kararları doğrultusunda yönetilmeye devam edilecektir. Ayrıca, ülkemizi ve dünyamızı iyi tanıyan, mühendislik bilimine uygun, aklın gereklerini dikkate alan,”dar grup siyaseti” yapmak yerine, toplumun ve meslektaşların yararını dikkate alan çağdaş bir anlayışla yönetimlerini sürdüreceklerdir.

Gerekçesi ne olursa olsun hiçbir saldırıya, demokratik olmayan tutum ve davranışlara Odamız ve Şubelerimizde yer yoktur, olmamalıdır da.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak;

Mühendisler üzerinden “dar grup siyaseti” yapmayı bir alışkanlık haline getirmeyi, demokrasi kültürünü, geleneklerini, Odamızın iç hukukunu yok sayarak İMO Ankara Şubesi‘nin toplantısını teamüllerin dışında bir saldırı ortamına dönüştürme anlayışını onaylamıyoruz ve kınıyoruz.

Oda Eski Başkanı, bugünün TMMOB Onur Kurulu Üyesi Sayın Taner YÜZGEÇ‘le birlikte saldırıya uğrayan Oda yöneticileri ve İMO Ankara Şubesi yöneticilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İMO İstanbul Şube

İMO İZMİR ŞUBE

Ankara Şubemize 3 Haziran 2009 tarihinde yapılmış olan bu saldırı Şubemizde büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır.

Mesleğimize, TMMOB örgütlülüğümüze ve sendikalarımıza karşı siyasi iktidarca yapılan saldırılar  söz konusu iken kendi içimizde ortaçağ zihniyeti ile yapılan bu saldırıyı hoş görmemiz elbette mümkün değildir.

Amaç örgütlü gücümüzü arttırmak ve daha da nitelik kazandırmaksa bu yol yanlıştır. Bu yolla sorunların aşılamayacağı aksine çözümsüzlük yaratacağı kanaatindeyiz.

İMO ve TMMOB örgütlülüğünü hedef alan, devrimci, demokrat mühendislere karşı yapılan bu saldırıyı İzmir Şubesi olarak kınıyor, anti demokratik olan her tür eylemin karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Oda Başkanlığımızı yapan ve  demokrat kimliğiyle tanıdığımız Sn. Taner YÜZGEÇ‘e, Ankara Şube yöneticilerine , Şube çalışanlarımıza ,üyelerimize ve tüm Genel Merkez yöneticilerimize geçmiş olsun diyoruz.
İMO İzmir Şube


İMO MANİSA ŞUBE

3 Haziran 2009 tarihinde yapılan Ankara Şube Olağan Üye Toplantısı sırasında İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile eski Oda Başkanımız Taner Yüzgeç‘e yapılan saldırı Manisa Şubemizde de büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.

Bu saldırı, hepimize yapılmış bir saldırıdır. TMMOB ilke ve geleneklerine sahip çıkarak bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı TMMOB ortamında gerekli yanıt verilecektir

Saldırıyı gerçekleştiren saldırganların en ağır biçimde cezalandırılmaları konusunda, TMMOB‘nin ve Odamızın alacağı her türlü girişimin arkasında olduğumuzu bildiririz.

Oda ve Ankara Şube kurul üyelerine, çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
İMO Manisa Şubesi

İMO MERSİN ŞUBE

3 Haziran 2009 tarihinde yapılan Ankara Şube Olağan Üye Toplantısını sopalarla basarak Genel Başkanlığımızı 3 dönem başarıyla yürüten Sn. Taner Yüzgeç‘i yaralayan ve Yönetim Kurulu üyelerimizi darp eden Artı İvme grubunu şiddetle kınıyor, yaralılara geçmiş olsun dileklerimizle birlikte yapılan bu saldırının saldırganların yanına bırakılmaması hususunda Odamızın yapacağı her türlü girişimin yanında olduğumuzu bilgilerinize sunarız.
İMO Mersin Şube

 İMO MUĞLA ŞUBE

Ankara Şubenizce 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleşen olağan üye toplantısını sopalarla basarak 3 dönem Oda Yönetim Kurulu Başkanlığı‘nı başarıyla yapmış;halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğini sürdüren Sayın Taner YÜZGEÇ‘i yaralayan, aynı toplantı da bulunan İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyelerini darp eden,kendini bilmez artı İvme grubunu nefretle kınıyoruz

Bu saldırı TMMOB – İMO ve hatta tüm meslektaşlarımıza yapılan bir saldırıdır. Saldırganların en ağır şekilde cezalandırılması hususunda Odamızın alacağı her türlü karar‘da tüm üyerimizle birlikte Oda Yönetim Kurulumuzun yanındayız.Sayın Taner YÜZGEÇ‘e Oda Yönetim Kurulumuza Ankara Şube Yönetim Kurulu ve çalışanlarına geçmiş olun dileklerimizi iletiyor,yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
İMO Muğla Şube

İMO SAMSUN ŞUBE

İMO Ankara Şubesine Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz
Ankara Şubemizin, 3 Haziran 2009 tarihinde düzenlemekte olduğu üye toplantısı sırasında, bir grup saldırgan tarafından, geçmiş yıllarda Oda Başkanlığımızı da yapmış olan TMMOB

Yüksek Onur Kurulu üyesi Sn. Taner YÜZGEÇ ve İMO Ankara Şube yöneticilerine çirkin bir saldırı yapıldığını üzüntü ile öğrendik. Yapılan bu çirkin saldırıyı tüm örgütümüze karşı yapılmış, çağdışı, çirkin bir saldırı olarak görmekte ve anlamakta zorlanmaktayız.

Çağdaş ve demokratik anlayışın çok gerisinde kalan bu davranış biçimini ortaya koyanları, Samsun Şubesi olarak şiddetle kınıyoruz.

Sayın Taner YÜZGEÇ‘e, Ankara Şubesi yönetici ve çalışanlarına, üyelerimize ve tüm Genel Merkez yöneticilerimize geçmiş olsun diyoruz.

İMO Samsun Şube

İMO TEKİRDAĞ ŞUBE

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 3 Haziran 2009 tarihinde yapılan olağan üye toplantısında Sayın Taner Yüzgeç ve İMO Ankara Şube yöneticilerine yapılan saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

“Artı İvme” isimli bir grubun sevgi ve hoşgörüden uzak, insanlık dışı davranışlarını şiddetle kınıyor ve Oda eski başkanı Taner Yüzgeç ile birlikte saldırıya uğrayan Oda yöneticileri ve İMO Ankara Şubesi yöneticilerine geçmiş olsun diyoruz.
İMO Tekirdağ Şube

İMO UŞAK ŞUBE

03. Haziran.2009 tarihinde gerçekleşen olaylar karşısında acilen toplantı kararı alan İMO Uşak Şube Yönetim Kurulumuz meydana gelen olayların TMMOB ve İMO camiasında bir ilk olan eski Başkanımız Taner Yüzgeç‘i yaralayan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi darp eden böyle bir zihniyeti şiddetle kınıyoruz,yaralılara acil şifalarımızla birlikte geçmiş olsun dileklerimizi sunarken, Odamızın yapacağı her türlü girişimin yanında olduğumuz bilinci içersinde saygılar sunuyoruz.
İMO Uşak Şube

İMO VAN ŞUBE

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi‘nin 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Üye Toplantısında, toplantının divan başkanlığını yapan TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi ve Odamız eski Genel Başkanı Taner Yüzgeç‘e ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticilerine kendilerini “Artı İvme” olarak adlandırılan grup tarafından saldırılmıştır.

Günümüze kadar sürdüre geldiği emekten ve halktan yana politikasının uygulanmasında önemli bir yere sahip olan İnşaat Mühendisleri Odamızın yöneticileri şahsında İMO örgütlülüğüne karşı yapılan bu çirkin saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir.

Demokrat mühendis, mimar ve şehir plancıları bir taraftan siyasi iktidarın açık ya da örtük saldırılarına direnirken bir taraftan da demokrasi karşıtı zorbaların bu tür saldırılarına göğüs gerecektir.

Türkiye‘de bir süredir devrimci, demokrat ve yurtsever kesimlere yönelik sistemli saldırılar gerçekleştirilmektedir. Mühendis, mimar ve şehir plancıları da bu saldırıların hedefi haline getirilmiş, saldırganlara karşı gösterilen direnişin içinde yer almıştır. Artı İvme isimli grup tam da devrimci, demokrat ve yurtsever mühendis, mimar ve şehir plancılarının bu direnişin cereyan ettiği saatlerde İMO‘ya söz konusu baskını gerçekleştirmiştir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası eski Genel Başkanı ve TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Sayın Taner Yüzgeç‘e ve İnşaat Mühendisleri Odası Merkez ve Ankara Şube yöneticilerine yapılan saldırıyı kınıyoruz.
İMO Van Şube  

İMO DENETLEME KURULU

3 Haziran 2009 tarihinde meydana gelen utanç verici saldırıya uğrayan devrimci demokrat İMO için her şeyini ortaya koya, bu olayda yaralanan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyor, saldırganları nefretle kınıyoruz. Bu utanç verici olayı unutmayacağız.
İMO Denetleme Kurulu


Spread the love