İMO Öğrenci Konseyi: “TMMOB ve İMO örgütlülüğüne”

Bizler İnşaat Mühendisleri Odası öğrenci üyeleri olarak 3 Haziran 2009 tarihinde gerçekleştirilen Ankara Şube Olağan Üye Toplantısı sırasında İMO Merkez ve Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Odamızın 3 dönem başkanlığını yapmış olan TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Taner Yüzgeç‘e yapılan saldırıyı kınıyoruz.  Saldırıda yaralanan İMO yöneticilerine ve çalışanlarına en içten geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.  

TMMOB ve İMO ile birlikte bütün muhaliflerin ve emek mücadelesi veren diğer meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin yanı sıra üniversite ve lise gençliğinin siyasi iktidarın yoğun baskı ve denetimi altında tutulmaya çalışıldığı şu günlerde gerçekleştirilen bu talihsiz saldırının hiçbir demokratik teamüle sığmayacağına inanıyoruz.    

Bizler inşaat mühendisi adayları olarak Odamıza yönelen bu tür zorba saldırılar karşısında yılmayacağımızı ve dayanışma içinde olacağımızı belirtiyoruz.  

İMO Öğrenci Konseyi