MMO’dan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarına Eleştiri

Makine Mühendisleri Odası 4-10 Mayıs “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla 9 Mayıs tarihinde bir basın açıklaması yayınlayarak, iş sağlığı ve iş güvenliği politikalarının kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmesini istedi.

Makine Mühendisleri Odası adına yönetin kurulu başkanı Emin Koramaz’ın imzasıyla yapılan “ÇALIŞMA YAŞAMININ BÜTÜNÜNÜ KAPSAMAYAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMEYİ BEKLİYOR” başlıklı açıklamada işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusuna gereken özeni göstermemesi, ağır çalışma koşulları, özelleştirme, sendikasızlaşma ve taşeronlaşma ile güvencesiz ve kayıt dışı çalışma koşullarının problemin kaynakları olduğu belirtildi.

Her yıl 80 bin civarı iş kazasının gerçekleştiğinin hatırlatıldığı açıklamada, 4857 sayılı İş Yasası’nın bir an evvel yeniden ele alınarak eksiklerinin giderilmesi ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı”nın TMMOB, TTB, Türkiye Barolar Birliği, sendikalar ve üniversitelerin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğinin üzerinde duruldu.

Açıklamanın tam metni için tıklayınız…