Misbah’ın Şanzelize hayaline yine yürütmeyi durdurma
Spread the love

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ‘Şanzelize’ hayali kurduğu Okmeydanı projesinin imar planının yürütmesini durdurdu. Projenin imar planları daha önce de İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Beyoğlu ile Şişli sınırları içinde kalan ve 90 bine yakın yurttaşın yaşadığı Okmeydanı’nda, mevcut mahalle dokusu dikkate alınmadan hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ nın yürütmesini durdurdu. Mahkeme planın, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığını belirtti.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararında, şu ifadelere yer verdi:

Kentsel dönüşüm niteliğindeki dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ nın, kentsel dönüşüm tasarım, sosyal, fiziksel, ekonomik ve yasal yönetsel boyutlarını besleyen araştırmalar, plan karaları ve plan uygulama araçları ve özellikle planlama sürecine katılımın niteliğine yönelik argümanlar açısından eksik kaldığı görüş ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir. Bu duruma göre, dosyadaki bilgi ve belgeler bilirkişi raporu ile birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ nin 18.03. 2016 tarih ve 552 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’ nın şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ne olmuştu?

Ahmet Misbah Demircan’ nın Şanzelize projesi dediği ve Okmeydanı halkını evlerinden edecek dönüşüm projesinin planı, 2015 yılında İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak rant projesinde ısrar eden Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 18 Mart 2016 tarihinde yeniden plan hazırladı. İBB’ nin kararına itiraz eden Okmeydanı halkı bölgenin yıkımına karşı eylemler yaptı.

OKMEYDANI HALKIDAN ‘RİSKLİ ALAN’ NUMARASINA TEPKİ

OKMEYDANI’NA ŞANZELİZE HAYALİNE MAHKEMEDEN İPTAL

politeknik.org.tr


Spread the love