Mimarların kullandığı Yıldız Dış Karakol binasının Cumhurbaşkanlığı’na devrine yürütmeyi durdurma

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin kullandığı Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının protokolünün; Yıldız Sarayı komplesinin Cumhurbaşkanlığı’na devredilmesiyle birlikte Kültür Bakanlığı tarafından iptal edilmesini mahkeme durdurdu.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne 1995 yılında Kültür Bakanlığı ile yapılan protokolle tahsis edilen Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Yıldız Sarayı komplesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilme kararına mahkeme dur dedi. Mimarlar Odası’nın açtığı davada mahkeme; 2002 yılında Oda ile Kültür Bakanlığı arasında 2051 yılına kadar yenilenen protokole rağmen 7 Aralık 2015’te protokolün Kültür Bakanlığı’nca tek taraflı olarak feshedilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

“Başka kuruma tahsis edilemez”
Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Mimarlar Odası’nın fesih işleminin yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada İstanbul 12. İdare Mahkemesi, taraflar arasında imzalanan protokole göre kurallara uyulduğu sürece odanın binada kullanım süresi dolmadan, mekanın bir başka kuruma tahsis edilemeyeceğini ya da boşaltılamayacağını belirtti.

Erdoğan’a tahsis edilmek isteniyor
Erdoğan’ın istanbul’daki ofisi haline getirilmesi adına Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nın Oda’dan alınmasını hukuk dışı bulan mahkeme 2002 yılında 49 yıllığına imzalanan protokolün öngörülen süre dolmadan ve yükümlülüklerin ihlal edildiğine ilişkin herhangi bir tespit yapılmadan fesh edililemeyeceğine karar verdi.

politeknik.org.tr