Mimarlardan torba yasaya: ‘Organize rant tasarısı’

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Kanunu ve İmar Kanunu’nu da içerisine alan 13 kanunda değişiklik öneren yasa tasarısına “Yeni yasa tasarısı ile halkın malına da ortak oluyorlar, ses çıkaran örgütleri dağıtıyorlar rantın her aşamasını ellerinde topluyorlar, organize rant tasarısı” ifadeleri ile tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi TMMOB Kanunu ve İmar  Kanunu’nun da içerisinde olduğu torba yasa tasarısına dün (10 Aralık) düzenlediği basın toplantısı ile tepki gösterdi. Basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Tapu kanunu, Belediye gelirleri kanunu, İmar Kanunu, TMMOB Kanunu, yapı denetim Kanunu ile 13 kanunu içerisine alan bir yasa tasarısı ile karşı karşıyayız . Tasarı, kent rantını, kültürel ve doğal varlıkların talanıyla elde edilen rantı  tek elde organize etme tasarısıdır.Tasarıda kamusal değerlere el koyma süreci var.Arsanız, toprağınız bu tasarıyla size ait değil, malımıza mülkümüze ortak oluyorlar. Bu ortak olma durumu Osmanlı’da var. Aynı şekilde belediyenin yaptığı her asfalta,  asfalt payı ödüyoruz her birimiz. Bu tasarıyla emsal değişikliği yaptık, yol geçirdik, evinizin yakınına park yaptık sizin de evinizin değeri arttı diyerek, değer artışı payı isteyecekler  16 milyon aileden topladıkları paraları Kaçak Saraya yatıracaklar. Planlama süreçlerinde elde edecekleri rantın yanına, bir de milletin cebinden alan bir sistem getirilecek” ifadelerini kullandı.

Meslek odaları devre dışı bırakılmak isteniyor
Tezcan Karakuş Candan AKP’nin inşaat sektörü üzerinden doğal ve kültürel varlıklarını talan ettiğini belirtti. Candan değişikliklerle ilgili “İmar Kanunu’nda yapmaya çalıştığı değişiklikler, merkezileştiren değişikliklerdir. İmar Kanunu ile Kültür Bakanlığı gibi ihtisas Bakanlıkları devre dışı bırakarak  ilgili bakanlık statüsüne getiriyor, belediyeleri ilgili belediye haline getiriyor. TMMOB ve meslek odalarının ismini çıkartarak  ilgili kuruluş haline getiriyor. Her kurumu devre dışı bırakarak bütün rantı tek elden idare edilebilecek bir tür ekonominin Anayasası’nı çıkartıyor.  Burada tüm bu organizasyonları yaparken, muhalefet eden herkesin ve TMMOB’un sesini kısmak örgütlenmesini dağıtmak istiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kaçak sarayları durdurmayalım istiyorlar
AKP’nin; hazırladığı bu yasa taslağı ile halk yararına olmayan projelere karşı dava açan meslek odalarını devre dışında bırakmayı hedeflediğini söyleyen Candan, “Davalarımızı düşürmek için, halka ait olan değerlere el koyulurken dava açılmasını engellemek için kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü niteliğini kaldıracak bir düzenleme getiriyorlar. Bu ne demek, kaçak saraya dava açamazsın, Haydarpaşayı satarken dava açamazsın, Taksime Topçu Kışlasına dava açamazsın, Atatürk’ün vasiyetini ihlal ederim dava açamazsın demek.Tasarının yasalaşması durumunda,TMMOB  ve bağlı odalar tarafından açılmış binlerce davamızı düşürmeye çalışıyorlar. AOÇ’de 35 davamız var, Kaçak Saray’a dava açmayalım istiyorlar,halka doğru bilgi vermemizi istemiyorlar.Rahatça rantı kontrol edelim istiyorlar,ancak yağma yok. Yarın Anayasa Mahkemesi’nde AOÇ’ye bireysel başvurumuz görüşülecek ne karar çıkarsa çıksın bu bir hukuk mücadelesi, sorumlular yargılanana kadar mücadelemiz devam edecek. Olumsuz karar çıkarsa Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidecek bir hazırlığımız zaten var, AOÇ’yi Uluslararası ortamlara taşıdık.“dedi.

“Teknik müşavirlik firmaları mühendisleri, mimarları plancıları daha da güvencesiz hale getirecek
Hazırlanan yasa taslağı ile aynı zamanda mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının daha da güvencesiz hale getirileceğini açıklayan Candan “Tasarı hükümetten izin alan teknik müşavirlik firmaları kuruyor.Yandaş Teknik Müşavirlik firmaları hem inşaat sektöründe yıkım işlerini yapacak, hem mimar mühendisin yaptığı  projeleri yapacak hem de bunların yapımını denetleyecek. Firmaların çalışma sistemini de AKP’ye bağlıyor.  Burada ciddi bir taşeronlaşma süreci yaşanacak, mühendis, mimar hepsi taşeron olacak işçileşecek. AKP’nin fıtratı ile kapitalizmin fıtratı örtüşüyor” dedi.

Kamu yararı yok sayılıyor
Basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube 2. Başkanı Ali Atakan, AKP rejiminin ısmarlama yasalarla ilerlediğini bunun kamu yararını hiçe saydığını belirtti. Atakan “ Bir gecede yasalar değişiyor, 12 Eylül Darbe Anayasası’nın değiştirilmesine dair ciddi bri çalışma olmadığını , bu yasalarla yanıltıcı ve darbe Anayasası’ndan faydalanılarak çıkartıldığını görüyoruz. Toplumu özgürleştiren yasalar olmadığını görüyoruz. Kendi ağını ören kanunlar sistemi birer birer meclisten geçiyor. Toplum yararı yok ediliyor. Tüm ülkenin sağlık, hukuk eğitim ve planlama süreçlerine müdahale ediliyor sıra TMMOB’ye gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

politeknik.org.tr