Mimarlar Odası: “Yiğit Bulut ve avaneleri hakkında hukuki süreç başlatıldı”

Yiğit BULUT’un Star Gazetesi’nde “‘Mimarlar’ değil ‘RANT ODASI’” başlıklı yazısından sonra Star ve Yeni Akit Gazeteleri başta olmak üzere aynı kaynaktan aldıkları talimatla hareket eden bir kısım medya organında Odamıza karşı günlerdir karalama, hedef gösterme, iftira ve yalan dolu yazılar kaleme alınmaktadır.

Sistemli bir şekilde yayınlanan sözde haberlerde; Odamızın bazı kişi ve kurumlarla ilintili olarak politik amaç ve hedeflerle hareket ettiği, yasal olmayan yollardan gelir elde ettiği, üye meslek mensuplarını korkuttuğu ve baskı altına aldığı yönünde dayanağı olmayan ve gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulmaktadır.

Kamuoyunun sesi olan, yönetimin ve toplumun demokratikleşmesini kolaylaştıran haber yapma hakkına ve basın özgürlüğüne saygı duymakla birlikte, meslek odaları aleyhine kamuoyu oluşturmaya yönelik ve manipülasyon amaçlı haberleri kabul etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Başta Yiğit BULUT olmak üzere, Odamızı hedef alan ve karalama içeren bu yazıları yazanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup; ayrıca Star ve Yeni Akit Gazeteleri hakkında tazminat davası açılacaktır.

Siyasi bir saldırı niteliğindeki bu haberlerde yer verilen iddiaların tümü gerçek dışıdır. Mimarlar Odası’nın gelir ve giderleri kuruluş yasası ile belirlenmiştir. Faaliyetlerini bağlı olduğu hukuk, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştiren Odamızın yasa ve yönetmeliklerinde tariflenen dışında gelir elde etmesi ve harcamada bulunması mümkün değildir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin denetimleri, üyelerinin demokratik katılımıyla gerçekleştirilen genel kurullarında belirlenen denetim organlarınca yapılmakta, hukuksal denetimi ise yargı organları tarafından yerine getirilmektedir. TMMOB ve bağlı Meslek Odaları; idari ve mali konularda tüm bilgileri kamuoyuyla paylaşmakta ve genel kurullarda üyelerine hesap vermektedir.

Mimarlar Odası olarak, nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerinin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için; bu hizmetleri kapsayan toplumsal yaşamın pek çok alanının ekonomik-siyasi rant alanı haline getirilmesine karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, kurulduğu tarihten bu yana altmış yılı aşkın süredir mesleğin ve meslek mensuplarının gelişimi için çalışmalarını yürüten meslek odalarına iftira ve karalama yoluyla oluşturulmaya çalışılan siyasi baskıyı reddediyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI