Mimarlar Odası: “Kınıyoruz”

Odanızın Ankara Şubesi üye toplantısında TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi Taner Yüzgeç ve Yönetim Kurulu üyelerine yapılan saldırıyı üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası‘na yapılan bu saldırıyı kınıyor, TMMOB örgütlülüğü içinde bu tür saldırıları gerçekleştirenlere gereken cevabı verileceğine inanıyoruz.

Bu saldırıda yaralanan meslektaşlarınıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür saldırılara karşı Mimarlar Odası‘nın İnşaat Mühendisleri Odası ile dayanışma içinde olacağını bildiririz.

TMMOB
Mimarlar Odası