Mimar Alev Şahin’e Özgürlük!
Spread the love

+İvme Dergisi, Yayın Kurulu’nun üyesi olan ve aynı zamanda TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mimar ALEV ŞAHİN için basın açıklaması yaptı. 16 Haziran’da EMO İzmir Şubesi’nde yapılan açıklamada, somut delile dayanmadan tutuklandığı öne sürülen Alev Şahin’in 20 Haziran’da yapılacak duruşmasına katılım çağrısı yapıldı.

Hatırlanacağı gibi, Mimar Alev Şahin, 8 Mart 2008’de yapılan Kadın Mitingi’ne katıldığı gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve mitingde taşıdığı döviz tutuklanma nedeni olarak gösterilmişti.

Alev Şahin’in 20 Haziran Cuma Günü Ankara Adliyesi’nde görülecek duruşmasına katılım yönündeki önerge, TMMOB Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilmişti.

Basın açıklamasının tam metni:
 
Dergimizin Yayın Kurulu üyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreter Yardımcısı Mimar ALEV ŞAHİN, 8 Mart 2008 tarihinde Ankara’da yapılan Kadın Mitingi’ne katılmış olması gerekçe gösterilerek 24 Mart 2008 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından hiçbir somut delile dayanmadan 28 Mart 2008 tarihinde tutuklanarak cezaevine konmuştur.

AKP iktidarı eliyle, ABD ve AB emperyalizminin sömürüsüne terk edilen ülkemizde, emperyalist tekellerin direktifleriyle, emekçi ve yoksul halkımızın sahip olduğu sosyal güvenlik kırıntılarının da SSGSS yasalarıyla geri alınmaya çalışıldığı bir süreçten geçmekteyiz. Siyasal iktidar her gün entemel hak ve özgürlüklerimizi yok edecek yeni bir projeyle ortaya çıkmakta, her geçen gün baskı vesömürüyü arttırmaktadır. Kendini, aleyhine açılan kapatma davasının mağduru gibi göstererek, AB patentli yasa taslaklarını “demokratikleşme” gibi yutturmaya çalışan AKP iktidarı, diğer yandan demokratik hak ve talepler karşısında gerici yüzünü sergilemekten kaçınmamaktadır.

Baskıya ve sömürüye direnenler, bağımsızlık ve demokrasi için mücadelede kararlı tutumlarını örgütlü mücadeleyle ortaya koyanlar ise sindirilmeye çalışılmaktadır. AB süreci ve demokratikleşme maskelemesiyle; devrimciler, demokratlar, yurtseverler üzerindeki baskı her geçen gün arttırılmaktadır.
Siyasal iktidarın hedefi açıktır. Baskıya ve sömürüye karşı çıkan ve bu amaçla örgütlü ve kararlı tutum sergileyen her kişi ve grup, siyasal iktidarın hedefi olmaktadır. En küçük hak talebinde bulunmak, bunun için mücadele etmek ülkemizde suç kavramı haline getirilmiş durumdadır. AKP iktidarı topluma iki seçenek sunmaktadır. Ya boyun eğeceksiniz, ya da her türlü kovuşturmanın hedefi olacaksınız.

Ülkemizde artık…

İş kazalarında ölenlerin, iş güvenliği talebi suç sayılmaktadır… Sosyal güvence isteyenlerin talebi suç sayılmaktadır… Barınma hakkı isteyenlerin talebi suç sayılmaktadır…Eşit ve parasız eğitim hakkı isteyenlerin talebi suç sayılmaktadır…

Aklınıza gelebilecek her türlü hak talebi artık ülkemizde suç kavramıyla özdeşleştirilmiş durumdadır.

Yayın Kurulu üyemiz Mimar Alev Şahin de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde emekçi kadınların hakları için yürümüş ve bu eylemi suç sayılarak gece evine yapılan baskınla 24 Mart tarihinde gözaltına alınarak, uzun bir gözaltı süresinden sonra da tutuklanmıştır.

Alev Şahin aynı zamanda Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin bir üyesi ve çalışanıdır. Şube sekreter yardımcısı olan arkadaşımızın iş ve ev adresi bellidir. Bu açıdan bakıldığında arkadaşımızıntutuklanması, hukuk dışı olduğu kadar aynı zamanda mantık dışıdır.

Yayın Kurulu Üyemiz Mimar Alev Şahin’in hukuk dışı bir uygulama ile tutuklanmasını kınıyor ,derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Tüm duyarlı kesimleri 20 Haziran Cuma günü, Ankara Adliyesi’nde saat 10’da başlayacak duruşmasına katılıp  Alev Şahin’e destek olmaya çağırıyoruz…

Mühendislik, Mimarlık ve Planlamada +İvme Dergisi

Politeknik.org.tr


Spread the love