Metalurji Genç yeni yılda daha örgütlü

2 Ocak 2009 yılında yeni yılla birlikte Metalurji Genç’te ilk toplantısını kalabalık bir şekilde 6 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirdi. Su forumuna katılım ve komisyon oluşturulması, 2. Öğrenci Kurultayı ve gelecek dönem tüm Türkiye’deki Metalurji ve Malzeme, Malzeme ve Seramik Mühendislikleri Bölümleri temsilcilerinin katılacağı bir temsilciler toplantısının gündem yapıldığı bu toplantıdan şu kararlar alındı :


1. Su forumuna katılınması, bu yönde katılımın sağlanması amacıyla okullarda gerçekleştirilecek etkinlikleri yürütmek üzere 4 kişilik bir “Su Komisyonu” oluşturuldu.

Komisyon üyeleri YTÜ,KTÜ ve Marmara Üniversite’lerinden oluşturulurken her okuldaki birimlerin komisyonla birlikte hareket etmesine karar verildi.

2. 2. Öğrenci Kurultayı için 24-25 Ekim 2009 Tarihleri belirlendi. Hafta sonu  gerçekleştirilmesi düşünülen kurultayın konu başlıkları tartışıldı ve bir bölümü karara bağlandı:

   * Yetkin Mühendislik
   * Üniversitelerde Durum
   * Üniversite Sanayi İşbirliği
   * Metalurji ve Çevre
   * Siyanür ile (Soy Metaller) Altın Üretimi
   * Kriz ve Metalurji
   * Metalurji Sektör Durumu
   * Özelleştirme Politikaları
   * İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
   * Yüksek Öğrenim Gençliğinin Sorunları (Yurt-Harç-Ulaşım-Staj-Sigorta-Sosyal Etkinlik…)
   * SGSSS

3. Son olarak şubat ayında geniş katılımlı temsilciler toplantısı yapılması kararlaştırıldı.