Meslektaşlarından Bülent Şık’la dayanışma mesajları
Spread the love

Meslektaşları, halk sağlığını olumsuz etkileyen tarımsal kimyasallarla ilgili araştırma sonuçlarını kamuoyuna açıkladığı için yargılanan Bülent Şık’la dayanışma mesajları yayımladı: ‘Yargılanması gereken halk sağlığını tehlikeye atanlardır, mesleki sorumluluğuna sahip çıkan Bülent Şık’ın yanındayız.’

Bülent Şık Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Dilovası ve Antalya’da yapılan, gıdalarda ve sudaki kirliliğin kanserojen etkiler yarattığını ortaya koyan Sağlık Bakanlığı’nın araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaştığı için yargılanıyor. Davanın 3’üncü duruşması 26 Eylül’de Çağlayan Adliyesi’nde görülecek.

Mühendisler, mimarlar, plancılar dava öncesi Bülent Şık’la dayanışmak için mesaj yayımladı ve davaya çağrı yaptı.

Bülent Şık’ın beyanında ifade ettiği şu görüşleri hatırlatarak ona yürekten katılıyorum; “Bir akademisyenin sorumluluğu araştırma bulgularını açıklamak ve eğer araştırma bulguları halkı tehdit eden bir duruma işaret ediyorsa önlem alınması amacıyla halkı uyarmaktır. Ortada hayati bir tehdit varsa araştırma bulgularını gizlemek ve halkın bilme hakkını göz ardı etmek kabul edilemez bir tutumdur. Böyle bir durumda bir akademisyen gizlilik anlaşmalarına uymamalıdır. Bir bilim insanı şirketlere veya kurumlara değil öncelikle topluma karşı sorumludur. Çünkü toplumun sağlığı ve geleceği şirketlerin ya da kurumların kısa vadeli çıkarlarına emanet edilemeyecek ölçüde önemlidir.”

Bülent Şık tüm mesleki birikimini halk sağlığı ve esenliği lehine kullanan bir meslek insanıdır. Kendisini yargılamaya kalkmak hakikati yargılamakla eşdeğerdir. Kamu ve halk yararına bilimsel bilgi üreterek bunu toplumsallaştıran meslektaşımız değerli Bülent Şık’ın yanındayız.

T. Gül Köksal – Mimar / Barış Akademisyeni

 

Mesleki bilgi ve birikimini toplum yararına kullanan Bülent Şık’ın içerisinde yer aldığı proje vesilesiyle sahip olduğu ve ürettiği bilgileri kamusal olarak paylaşması tümüyle toplumsal bir görev ve dahası mesleki bir zorunluluk. Bu faaliyetleri dolayısıyla kendisinin değil; tam aksine, halk sağlığını tehlikeye atan, artan kanser vakalarının nedenlerini ortaya koyan, davaya konu edilen bilgileri örtbas eden/etmeye çalışan ilgili kurum, kuruluş ile sermaye gruplarının yargılanması ve cezalandırılması gerekmektedir. Siyasi iktidara karşı hakikati dile getirmek suç değil, sorumluluktur ve Bülent Şık’ın bu davada derhal beraat etmesi gerekliliği ortadadır. Kendisiyle dayanışma duygularımızı paylaşıyorum.

Deniz Kimyon – Şehir Plancıları Odası TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi / Barış Akademisyeni

 

Bülent Şık, mühendisliğini icra ederken halktan yana, bilimden yana olduğu ve meslek etiğini ön planda tuttuğu için yargılanıyor. Yargılanması gereken hocamız değil, halk sağlığını tehdit eden ürünleri piyasaya süren sermaye ve sofralarımızda zehir bulunduğunu bizlerden gizleyen devlet kurumlarıdır. Sağlıklı gıda haktır. Hakikatlerin üstü örtülerek kanserojen olduğu bilimsel gerçeklerle kanıtlanmış ürünlerin satılması ve bunun üzerinin örtülmesi suçtur. Mesleğinin gereğini yerine getiren Bülent Şık bu davada ivedilikle beraat etmeli, açıkladığı gerçekler üzerine sorumlu kişiler ve kurumlar yargılanmalıdır.

Selin Top – Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi YK Başkanı

 

Cesareti ile doğruları açıklamaktan kaçınmayan Bülent Şık, bir bilim insanı olarak topluma karşı sorumluluğunu en güzel şekli ile ifade etmektedir. Halk sağlığını araştırmak suç değil bir görevdir. Kendisi ile dayanışma duygularımı paylaşıyorum.

Hüseyin Arkan – Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi YK Başkanı

 

Neoliberal politikaların uygulayıcısı AKP iktidarının halka ve doğaya zarar veren politikalarını deşifre eden ve mesleğini halk yararına kullanan Bülent Şık’ı yargılamaya çalışması trajikomiktir. Bülent Şık’ı yargılamaya çalışanlar eninde sonunda sağlığını yok ettiği halka hesap verecekler. Meslektaşımızın yanındayız.

Işıkhan Güler – Dr. İnşaat Mühendisi

 

Sevgili meslektaşımız Bülent Şık’a teşekkür edilmesi gerekirken onu yargılamak hukuktan uzak, yönünü yitirmiş bir adalet mekanizmasının işidir. Böyle bir adalet ancak devleti yönetme becerisini yitirmiş iktidara sahip ülkelerde bulunur. Biz Bülent Şık’ın yanındayız.

Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar – İnşaat Mühendisi

 

Bülent Şık, meslek onuruna ve mesleki sorumluluklarına sahip çıkan, halkın sağlıklı yaşam hakkını savunan bir mühendis, halkın mühendisi. Yaşanabilir bir ülke, güzel bir gelecek için mühendislerin, mimarların, plancıların hakikati cesaretle savunması gerektiğini bir kez daha hatırlatan meslektaşımız Bülent Şık’ın yanındayız. Sağlıklı ve güvenli bir yaşam mücadelesi için, mesleki sorumluluklar yargılanamaz demek için 26 Eylül’de Çağlayan’da olacağız.

Ersin Kiriş – Politeknik YK Başkanı / İnşaat Mühendisi

politeknik.org.tr


Spread the love