Meslek Örgütleri Savaş Karşıtı Miting Düzenliyor

Suriye’ye emperyalist müdahaleye karşı TMMOB, DİSK, KESK ve TTB Gaziantep’te miting düzenliyor.

Ortadoğu’da ABD’nin taşeronu olmaya çalışan AKP, ülkeyi savaşın içine sürüklüyor, Ortadoğu halklarının canına kastediyor. AKP, hazırlığı yapılan kanlı savaşta son olarak ülkemiz sınırları içerisine patriotları yerleştirme kararı aldı. 

Böyle bir dönemde meslek örgütleri “ABD emperyalizminin taşeronu olmayacağız Ortadoğu‘nun Geleceğini Ortadoğu Halkları Belirleyecek! Suriye‘ye Emperyalist Müdahaleye Hayır! ” diyerek sokağa çıkıyor.

Ülkemizin Suriye’de yaşanan savaşın merkezüssü haline gelmesine karşı meslek örgütleri bir açıklama gerçekleştirdi. TMMOB, DİSK, KESK ve TTB, dün (3 Ocak 2012) bir basın açıklaması gerçekleştirerek 20 Ocak 2012 Pazar günü Gaziantep‘te kitlesel bir miting düzenleyeceğini belirtti. Aynı gün tüm illerde emek ve meslek örgütlerinin katılımıyla yürüyüş ve basın açıklamaları gerçekleştirileceği de ifade edildi.

 

 

politeknik.org.tr