Meslek Odaları ve Sendikalar İş Cinayetlerini Kınadı

Meslek odaları ve sendikalar bugün (9 Şubat) İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü önünde düzenledikleri bir basın açıklaması ile OSTİM ve İvedik başta olmak üzere meydana gelen iş cinayetlerini kınadı.

DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu ve Türk-İş Şubeler Platformu tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasını kurumlar adına TMMOB İKK Sekreteri Tores Dinçöz okudu.

Açıklamada 2011 yılı içerisinde meydana gelen iş kazalarında 50 kişinin yaşamını yitirdiği bunun altında AKP hükümeti tarafından kader olarak nitelendirildiğine dikkat çekildi. Siyasi iktidar ve işverenlerin işçilerin sağlığının değil maliyetleri nasıl düşüreceklerinin derdinde olduklarını ifade eden açıklamada konu ile ilgili uzun süredir ise birçok meslek odası ve sendikanın hükümeti uyardığı daha birkaç hafta önce TMMOB ve TTB’nin bu uyarıları yinelediğinin ancak hükümet tarafından bu görüşlerin marjinal ilan edildiğinin altı çizildi.

Yaşanan “seri cinayetlerin” çalışma yaşamının denetiminin piyasalaştırılması ve taşeronlaştırılmasının sonucu olduğunun vurgulandığı açıklamada, daha fazla işçinin ölmemesi için sigortasız ve güvencesiz çalıştırmanın son bulması gerektiği, sendikalı olmanın özendirilmesi, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi ve çalışanlara insanca bir yaşam sürecek ücretlerin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklaması “İş cinayetleri durdurulsun”, “AKP halka hesap verecek”, “Tayyip sonun Mübarek olsun” sloganları ve güvencesiz çalıştırma düzenlemeleri getiren Torba Yasaya da karşı mücadelenin sürdürüleceğinin vurgulanması ile son buldu.

 

politeknik.org.tr