Melih Gökçek’in enkazı: 2 milyar liraya yapılan talan projesi Ankapark zararına satışta
Spread the love

Melih Gökçek döneminde AOÇ arazisini tahrip ederek inşa edilen Ankapark, şimdi de kamu zarara uğratılarak satışa çıkarıldı. Şehir Plancıları Odası ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, ihaleye birlikte dava açtı.

Melih Gökçek döneminde AOÇ arazisinin büyük bir bölümünü şantiyeye çevirerek, 2 milyar liraya inşa edilen Ankapark’ı Ankara Büyükşehir Belediyesi satışa çıkardı. Henüz tamamlanmayan Ankapark’ı 29 yıllığına üçüncü kişilere 766 milyon lira bedelle zararına ihaleye çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösteren ŞPO ve HKMO Ankara Şubesi, AOÇ arazisini talan eden ve ranta açan ihalenin durdurulması ve iptal edilmesi için dava açtı.

AOÇ’nin tarihsel dokusu yok ediliyor

Dava dilekçesinde Ankapark projesi için ”Atatürk Orman Çiftliği alanının Atatürk’ün vasiyetine aykırı olarak amaç dışı kullanılması ve küçültülmesi sürecinin bir parçasıdır” denilerek Atatürk Orman Çiftliği’nin tarihsel dokusuna zarar verildiği ve mutlak tarım alanlarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasıyla kamusal alanda geri dönüşü olmayan tahribatlar yapıldığı vurgulandı.

Ankara halkının parası çöpe atıldı

Açıklamada ayrıca, Ankapark’a 2 milyar lirayı geçmesine rağmen işletmesinin 29 yıllığına 766 milyon lira olarak belirlenmesinin doğrudan kamuyu zarara uğratmak anlamına geldiği belirtildi. Meslek odaları “Söz konusu bedellerden açıkça anlaşılacağı üzere, ihale sonucunda inşaat bedelinin karşılanması olanaksızdır. İşbu dava konusu ihale ile davalı idare kamuyu muazzam bir zarara uğratmakta, söz konusu ihale ilanına karar veren ve muhammen bedeli belirleyen idare yöneticileri görevlerini açıkça kötüye kullanmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Ankapark projesi bilimsellikten uzak ve akıldışıdır

Dava dilekçesinin sonuç bölümünde projenin bilimsellikten uzak ve akıldışı olduğunu vurgulayan ŞPO ve HKMO Ankara Şubesi, AOÇ arazisinin üçüncü kişilere peşkeş çekildiğini ve ihalenin öncelikle durdurulmasını sonrasında da iptal edilmesini talep etti. Dilekçenin sonuç bölümünde şöyle denildi:
”Bilimi bir kenara bırakarak ortaya konan kent yönetim anlayışının sonucunda karşımızda duran milyar dolarlık bir oyuncak yığınının akıbetini halka sormak demokratik bir anlayış olarak nitelendirilemez. Hiçbir bilimsel dayanağı, uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği bulunmayan akıldışı projeler ortaya konmuşsa öncelikle projenin işletilmesine yönelik ihalesinin iptali gerekmektedir.
Ayrıca, Ankapark projesi ile “Hayvanat Bahçesi” kavramı, adı, kullanımı tümüyle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. AOÇ’nin kuruluş amaçlarına hizmet amacıyla tanımlanan kentsel bellekte yer eden, kır-kent bütünleşmesinin bir parçası olarak, tarımda zararlı ve faydalı hayvanların tanınması amacıyla kurulan hayvanat bahçesi yok edilerek, yapay öğelerle, betondan bir çevreye dönüştürülmektedir. Dolayısıyla bu husus da kamu yararına aykırılık taşımaktadır.
Açıklanan nedenlerle, işbu dava konusu ihale kamu yararı gözetmekten uzak, yüksek inşaat maliyetine karşın alan 29 yıllığına yok pahasına üçünkü kişilere peşkeş çekilmektedir ve Anayasa’ya ve kamu yararına açıkça aykırıdır.”

politeknik.org.tr


Spread the love