17-18 Mart 09 – Karşıt Su Forumu Atölye Programı
Spread the love

ATÖLYELER


17-18 Mart 2009 Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu Atölye Programı
Salon No Tarih 17.03.2009 18.03.2009
Saat9 3013 309 3013 30
1Atölyelerde her konu  sağlık ve çevre perspektifinde tartışılacaktır Suya Erişim / Metalaşma
Suyu Fiyatlandırma  Farklı Su Kullanımları  (Tarım, Endüstri, Evsel Kullanım)/Su dağıtımında Sorunlar              Suya Erişimde Çözümler        Suya Erişimde Çözümler          
 Atölye Kolaylaştırıcısı:   Prof. Dr.Mehmet Türkay (Supolitik) Atölye Kolaylaştırıcısı: İlker Erdoğan (TMMOB-İKK)   Atölye Kolaylaştırıcısı:Yeter Gönül (Halk Cephesi)
2Sınır Aşan Sular Su – Canlılar ve Doğal Sistem  Diğer
Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve çözüm Önerileri           Sınır Aşan Sularla İlgili Uygulamalar (Sorunlar) ve çözüm Önerileri             Suya müdahalenin ve Su Transferlerinin havzalara etkisi  Kamu Suyu       
 Atölye Kolaylaştırıcısı:           Suna Çetin (Baro) Atölye Kolaylaştırıcısı:  (Çağdaş Hukukçular Derneği) Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Beyza Üstün (Supolitik)Atölye Kolaylaştırıcısı: (FNV/PSI)
3Su ve Enerji Diğer Su ve Enerji
Yer seçimi – Çevre (Barajlar/ Göç)  Gıda ve Su İlişkisi    Enerji kullanımı        Enerji kimin için
 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Tahir Öngür (Munzur Koruma Kurulu)Atölye Kolaylaştırıcısı: Kenan Demirkol (TTB) ShineyVarghese Atölye Kolaylaştırıcısı:      Erhan Karaçay (TMMOB-İKK) Atölye Kolaylaştırıcısı:       Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar  (TURCEP)
4Tarım, Orman ve Su
Yerel Çeşitliliğin korunması  (GDO,Hibrit Tohum)  Sulama yöntemlerinin su kullanımına etkisi, çölleşme   Doğal Barajlar (Meralar,Ormanlar 2/B alanları)  Sulama ve Kamu Yönetiminin göçle ilişkisi           
 Atölye Kolaylaştırıcısı:        Ahmet Atalık (TMMOB-İKK) Atölye Kolaylaştırıcısı:        Şenay Elhüseyni  (KESK) Atölye Kolaylaştırıcısı:        Besim Sertok (TMMOB-İKK) Atölye Kolaylaştırıcısı:     Abdullah Aysu (Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu)
5 Su Kaynaklarımızın Kullanılması ve Emek
Artan iş-yükü, güvencesiz çalışma koşullarında: İşçi Sağlığı&İş Güvenliği ve Toplum Sağlığı       “Su kaynaklarının verimliliğinin arttırılması” girişimleri karşısında EMEK: örgütlenme, sendikalar      Suyun metalaşması = İşçi sınıfının tüm katmanlarının reel ücretlerinde düşüş= Yoksulluğun artması                Tüm Canlılar İçin Su                        
 Atölye Kolaylaştırıcısı:     Saadet Yeyin (KESK) Atölye Kolaylaştırıcısı:     Gaye Yılmaz (DİSK) Atölye Kolaylaştırıcısı:     Mehmet Göçebe (İvme Dergisi)Atölye Kolaylaştırıcısı: Prof. Dr. Fuat Ercan (Supolitik)             
6Mücadeleler ve DeneyimlerDiğer
  Türkiye’deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler  Türkiye’deki ve Diğer Ülkelerdeki mücadeleler ve deneyimler Sınır aşan sulara ilişkin mücadele Su ve Sanat           
 Atölye Kolaylaştırıcısı: Hasan Şen (Munzur Koruma Kurulu) Atölye Kolaylaştırıcısı:        Eylem Tuncaelli (TMMOB-İKK)Atölye Kolaylaştırıcısı: Canol  Kocagöz (HOMUR Dergisi)

Spread the love