Marmara Üniversitesi Nişantaşı Yerleşkesi’ne TOKİ girerse: Kamu alanına ticaret-konut alanı fonksiyonu

Şişli’nin Teşvikiye Mahallesi’nde Marmara Üniversitesi’nin eski kampüsünün bulunduğu ve kısmen sit alanında kalan arazi, TOKİ’ye verilerek ticaret-konut alanı fonksiyonu düzenlemesi ile imara açıldı

İstanbul Şişli’de Teşvikiye Mahallesi’nde Marmara Üniversitesi’nin eski kampüsünün bulunduğu ve kısmen sit alanında kalan arazi, TOKİ’ye verilerek ticaret-konut alanı fonksiyonu düzenlemesi ile imara açıldı. Söz konusu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar Çevre Bakanlığı tarafından yapılarak 19.02.2018 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Bakanlığın ilan yazısında alanda bulunan parseller ile ilgili “ İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi içerisinde kısmen tarihi sit alanında kalan 405 ada 14 parsel 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Revizyon Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi, Bakanlığımızca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 644 sayılı KHK hükümleri uyarınca 16.02.2018 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Plan düzenlemesi geri çekilmeli”
İBB önceki dönem CHP Meclis üyesi İnşaat Mühendisi İbrahim Doğan, yapılan plan düzenlemesi ile; özel eğitim alanı, özel sağlık alanı AVM ve konut yapıları ile bu bölgeye yeni bir yapılaşma yoğunluğu getirildiğine dikkat çekti. Asli görevi sosyal konut yapmak olan TOKİ’nin adeta bir ticari kuruluş gibi çalıştığını belirten Doğan, “Yandaşlara bu kurum üzerinden kamu alanları peşkeş çektiriliyor. Siyasi iktidar topyekûn kamu alanlarını kuşatmış, adeta yağmalıyor. Bu planlarla Taban Alanı (TAKS) = 0.60 ve Emsal 1,50 yoğunluk verilmiştir. Yapı yüksekliği 10 kat olarak düzenlenmiştir. Bu parsellerin mülkiyeti kamuya ait olup toplan alanı 24.548.M2 dir. Ayrıca bu arazi, tarihi Ihlamur Kasrı’nın bitişiğindedir. Dolayısıyla bu alan tamamen korunması gerekirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rant uğruna imara açıklıyor. Bu siyasi iktidar bu anlamda aklını yitirmiş olacak ki böylesine pervasızca yaşam alanlarını, tarihi yerleri imara açıyor. Bu durum halkımız tarafından kabul edilemez. Yapılan plan düzenlemesi imar ilkelerine, plan bütünlüğüne aykırıdır. Kamu yararı taşımayan bu plan düzenlemesi geri çekilmelidir.” dedi.

Kaynak: Sendika.Org