Mahkeme ‘Emek Sineması’nda Beyoğlu Belediyesi’ni suçlu buldu
Spread the love

Emek Sineması’nın yürütmeyi durdurma kararına uymayarak mührü kaldıran Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı hakkında mahkeme, soruşturma yolunun açık olduğuna karar verdi

Emek Sineması inşaatıyla ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına uymayan AKP’li Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı İlhan Turan hakkında soruşturma yolu açıldı. Bölge İdare Mahkemesi, Turan’ın mahkeme kararına aykırı davranarak mührü kaldırmasını suç saydı ve soruşturma yolunun açık olduğuna karar verdi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 19 Aralık 2014’te Emek Sineması inşaatıyla ilgili İstanbul Yenileme Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun avan projelerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Karar daha sonra Beyoğlu Belediyesi’ne tebliğ edilmiş ve inşaat 10 Şubat tarihinde durdurulmuştu. İnşaatın durdurulmasından bir ay sonra mührün söküldüğü ve inşaata devam edildiğini belirten Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Turan hakkında soruşturma açılması talebini kabul eden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci Kurulu’nun karar açıklamasında şu ifadeler yer verildi; “İnşaatın sahibi ve yüklenicisi İstanbul Sosyal Güvelik İl Kurumu 12 Mart’ta bir yazı göndererek Cercle D’orient Kompleksi Restorasyon ve İnşaatı ile ilgili olarak anılan kurul kararı doğrultusunda hareket edilmesinin uygun olacağı belirtilerek gereğinin yapılmasını talep edilmesi sebebiyle inşaat ruhsatına esas olan projelerin uygulama projeleri olduğu ve ruhsatın iptali istemiyle açılan davada verilen kısmen süre ret ve kısmen ehliyet ret kararının Danıştayca onandığı ve uygulamayı engelleyecek bir mahkeme kararı olmadığı düşüncesiyle hiçbir görüş alınmadan ve araştırma yapılmadan mühürleme işleminin kaldırılarak inşaatın devamına izin verildiği görülmüştür.”

Mührü sökmek suçtur
İdare Mahkemesi, Emek Sineması inşaatıyla ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararıyla inşaatın durdurulması gerektiğini belirterek Turan hakkında soruşturma yapılmasına yönelik şu ifadelere yer verdi: “Bu kararla (Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı) ruhsatlara esas alınan tüm esas alınan projelerin ve ruhsatların hukuki dayanağı kaldığından söz etmek mümkün olmayıp, anılan karar tüm kamu kurum kuruluşları için bağlayıcı olduğundan ve kararın yerine getirilmesi de kanuni bi zorunluluk olduğundan, Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısının yargı kararı hilafına daha önce yapılan mühürleme işlemini kaldırması ve inşaatın devamına izin vermesi eyleminin hakkında soruşturma yapılmasının gerektirir nitelikte olduğu açıktır. Turan hakkında Beyoğlu Kaymakamlığı’nın daha önce “soruşturma izni verilmemesine” yönelik kararını bozan mahkeme, soruşturma yapılmasına yeterli bilgi ve belgenin dosya muhteviyatı itibariyle mevcut olduğu anlaşıldığından itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın yöntem ve yasaya uygun bulunmaması nedeniyle soruşturma izni verilmesine oyçokluğuyla karar verdi.

Kaynak: İleri Haber


Spread the love