MadenMO: ‘Çok Geç Olmadan Ölümler Durdurulsun’

12 Eylül 2012 tarihinde 58 cezaevinde yaklaşık 800 kişinin “anadilde eğitim, anadilde savunma hakkı ve Öcalan‘a uygulanan tecridin kaldırılması” talebiyle yürüttüğü açlık grevi, 50 günü geçmiş ve kritik noktaya ulaşmıştır. Bundan sonrası ölümlere göz yumulması anlamına gelecektir.

Eylemin gerekçesine ve yöntemine katılmak ya da katılmamak farklı bir konu olmakla birlikte, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğu bilinciyle bir an evvel gerekli diyalog ve çözüm ortamının sağlanması için siyasi iktidarı insani bir sorumluluk içinde davranmaya davet ediyoruz. Başbakanın; sert, uzlaşmadan uzak, diyalog kanallarını kapatan tavrının, sorunun daha da derinleşmesine yol açacağını görüyor ve bu dilin terk edilmesi gerektiğine inanıyoruz.
 
Göz göre göre gelmekte olan ölümlere karşı gerçekleştirilen protesto gösterilerine yapılan sert müdahaleleri kınıyoruz. Cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerine karşı yapılacak tecrit ve benzeri şiddet içeren müdahalelerin de çözüm getirmeyeceği konusunda siyasal iktidarı uyarıyoruz.
 
Daha önce yaşadığımız acı örneklerin bir kez daha yaşanmaması için, bir an evvel barışçıl çözüm ortamı yaratılması sağlanmalı ve demokratik kitle örgütlerinin arabuluculuk çağrılarına olumlu yanıt verilmelidir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu